Hyvä tietää kokeiluista ja riippuvuudesta

Nuorten tupakointikokeilut ja päivittäinen tupakointi ovat vähentyneet selvästi 2000-luvulla. Kokeilut ovat myös siirtyneet myöhäisempään ikään. Edelleen kuitenkin yli puolet nuorista on kokeillut tupakkaa ennen kuin he täyttävät 18 vuotta. Tyypillisimmin tupakkaa kokeillaan 14–16 vuotiaana.

Suurin osa nuorista ei jatka tupakointia kokeilemisen jälkeen. Vuonna 2017 suomalaisista 14–18-vuotiaista päivittäin tupakoi seitsemän prosenttia. Jos huomioidaan myös nuuskaaminen, tupakkatuotteita käytti päivittäin pojista 10 prosenttia ja tytöistä kahdeksan prosenttia.

Tilastot: nuorten tupakkatuotteiden käyttö Suomessa

Haasteena nuuska ja uudet nikotiinituotteet

Vaikka tupakointi on vähentynyt, tilalle on tullut uusia tuotteita. Nuuskan käytön yleistyminen, tupakan ja nuuskan yhteiskäyttö ja uudet nikotiinituotteet, kuten sähkötupakka ja vesipiippu, voivat lisätä nuorten nikotiiniriippuvuutta.

Nuuskan käyttö on yleistynyt viime vuosina erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien poikien keskuudessa. Pojilla nuuskan ja tupakan rinnakkaiskäyttö on noussut yleisimmäksi tavaksi käyttää tupakkaa. Tytöt käyttävät pääsääntöisesti vain tupakkaa.

Nuorten nuuskan käyttö Suomessa

Aikuiset tietämättömiä nuuskan haitoista?

Nuorten mukaan aikuiset pitävät nuuskan käyttöä sallitumpana kuin tupakan polttoa. Tämä on käynyt ilmi nuorten parissa tehdyissä haastattelututkimuksissa. Nuorten mielestä aikuiset eivät ole kovin tietoisia nuuskan haittavaikutuksista tai muusta nuuskaan liittyvistä asioista.

Haastateltujen nuorten mukaan vanhemmat eivät useinkaan ole perillä lapsensa nuuskan käytöstä tai saattavat virheellisesti arvioida sen olevan hyvin vähäistä, koska nuuskaa ei periaatteessa pitäisi edes saada Suomesta. Nuuskan käyttö jää myös  helpommin huomaamatta vanhemmilta.

Nuoret ja nuuska, mitä minun vanhempana tulisi tietää? (pdf)

Nuuska ja urheilu

Nuuskan käyttö on edelleen  yleistä joidenkin urheilulajien parissa. Urheilevilla nuorilla on virheellisiä uskomuksia nuuskasta. Monilla on harhakäsitys, että nuuska auttaa keskittymään tai rentoutumaan tai jopa parantaa urheilusuoritusta. Tosiasiassa nuuska on terveydelle haitallista ja heikentää suorituskykyä.

Lisätietoa nuuskan haitoista saa nuorille suunnatulta Fressis-sivustolta

Nuuska (Fressis)

Urheilujärjestöt tekevät aktiivisesti työtä kitkeäkseen nuuskaan liittyviä virheellisiä käsityksiä urheilijoiden ja valmentajien keskuudesta ja vähentääkseen nuuskan käyttöä. Vanhemman kannattaa olla aktiivisesti vaikuttamassa urheiluseurojen toimintaan, jotta tupakkatuotteiden käyttöä ei hyväksyttäisi lajin harrastamisen yhteydessä.

Riippuvuuden syntyminen nuorella

Nikotiiniriippuvuuden syntyminen nuorella on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat niin perintö- kuin ympäristötekijätkin. On arvioitu, että keskimäärin ensimmäiset riippuvuuden merkit ilmaantuvat kuukaudessa, jos nuori polttaa edes kaksi savuketta viikossa. Nuorella ei yleensä ole ymmärrystä siitä, kuinka vahvasta riippuvuuden aiheuttajasta on kyse.

Nikotiiniriippuvuus (Fressis)

No itellä se lähti siitä, että kaveri oli sillee, et no ota nyt. Ajattelin, et onhan tää nyt sillee, ei nyt mikää hyvä juttu eikä mikää huonokaan juttu. Ihan kai sama. Mut sitten kun ajatteli, että nyt vois lopettaa, niin huomaskin että on addiktoitunut siihen nikotiiniin. Ei sitä enää ihan noin vaan pääsekään yli.