Epäilen, että lapseni tupakoi / nuuskaa

Epäily nuoren tupakkatuotteiden käytöstä herää vanhemmalle tavallisesti silloin, jos nuorelta löytyy tupakointivälineitä tai hän alkaa haista tupakalle. Asia kannattaa ottaa puheeksi pian huolen heräämisen jälkeen.

Näin otat puheeksi tupakkatuotteiden käytön

1

Rauhoitu, ota aikaa. Saatat kokea monenlaisia tunteita: huolta, hätää, suuttumusta tai pettymystä. Muista, että suuttuminen tai rankaiseminen ei auta asiaa. Suurin osa nuorista kokeilee tupakkaa tai nuuskaa. Kokeiluja ei silti tarvitse hyväksyä.

2

Hanki tietoa. Kun ymmärrät, miten nuoret suhtautuvat tupakkatuotteiden käyttöön, sinun on helpompi keskustella asiasta. Miksi nuori käyttää tupakkatuotteita

3

Mieti, mikä olisi hyvä hetki keskustelulle, jotta saatte keskustella rauhassa.

4

Kerro, että olet huolissasi siitä, onko nuori käyttänyt tupakkaa tai nuuskaa. Kerro, että nuori on sinulle tärkeä.

5

Kerro nuorelle, että olet huolissaan hänen terveydestään ja tupakkatuotteiden vaikutuksista hänen kehitykseensä. Usein nuoret eivät tiedä tarkkaan eri tuotteiden vaaroista tai he vähättelevät niitä. Lisätietoa saa Fressis-sivustolta

6

Kerro, ettet hyväksy tupakkatuotteiden käyttöä. Osoita kuitenkin, että hyväksyt nuoren.

7

Kysy nuorelta, tuntuuko hänestä, että hän on riippuvainen tupakasta. Tarjoa tukesi lopettamiseen ja kysy, miten voisit olla avuksi.

8

Apua ja ohjausta myös vanhemmille tarjoaa Stumppi-neuvontanumero. Lue lisää Stumpin sivuilta

Nuori kaipaa apuasi lopettamisessa

Suurin osa nuorista haluaa lopettaa tupakkatuotteiden käytön. Nuoret kaipaavat lopettamiseen vanhempien tukea. Vanhempi voi auttaa keskustelemalla, antamalla tietoa, kannustamalla ja etsimällä nuoren kanssa hänelle sopivat tukimuodot.

Vinkkejä vanhemmalle

 • Kysy nuorelta syitä tupakkatuotteiden käytölle. Voitte yhdessä pohtia, mikä sen voisi korvata. Tutustut syihin, miksi nuoret tupakoivat.
 • Olisi hyvä, että nuori itse kertoisi, mitä hyötyä lopettamisesta olisi. Se kasvattaa hänen motivaatiotaan.
 • Kerro nuorelle riippuvuudesta ja kysele vieroitusoireista. Nuoren voi olla vaikea tunnistaa vieroitusoireita, esimerkiksi sitä, että mieliteko on vieroitusoire.
 • Testi voi auttaa hahmottamaan nikotiiniriippuvuutta. Riippuvuustesti päivittäin tupakoiville ja satunnaisesti tupakkatuotteita käyttäville.
 • Riippuvuuden merkitystä ei kannata kuitenkaan korostaa liikaa, ettei nuori lannistu. Toisille lopettaminen on vaikeampaa kuin toisille.
 • Jos nuorelle on kehittynyt riippuvuus ja hän tarvitsisi apua vieroitusoireisiin, ohjaa hänet terveydenhuollon ammattilaisen luo. Yhdessä he voivat miettiä nikotiinikorvaustuotteiden tarvetta. Alaikäinen tarvitsee reseptin nikotiinikorvaustuotteisiin, jonka voi kirjoittaa esimerkiksi terveydenhoitaja.
 • Kysy nuorelta, mikä estää ja mikä auttaisi lopettamaan? Keneltä nuori kaipaisi apua ja tukea?
 • Tuo esille nuoren vahvuuksia, jotka voivat auttaa lopettamisessa. Jos nuori on esimerkiksi osoittanut sinnikkyyttä jossakin muussa asiassa, sen muistelu voi antaa hänelle voimaa lopettamiseen.
 • Osoita, että sinä ainakin uskot hänen onnistuvan lopettamisessa. Se kasvattaa nuoren omaa uskoa onnistumiseen.
 • Kiinnitä huomio onnistumisiin! Takapakit eivät ole niin tärkeitä, vaan se että edistymistä on tapahtunut. Kysy nuorelta, mikä häntä auttoi olemaan ilman tupakkatuotteita. Se auttaa nuorta onnistumaan jatkossakin.
 • Lisätietoa lopettamisesta saa nuorille suunnatulta Fressis-sivustolta