Vanhemmat

Vanhempi, olet tärkeä

Vanhemmilla ja muilla lapsen elämään kuuluvilla aikuisilla on mahdollisuus vaikuttaa lapsen ja nuoren elintapoihin, suurempi kuin ehkä ajatellaan. Vanhempi on läsnä lapsen ja nuoren arjessa ja luo siihen turvalliset raamit. Muun muassa hyvä itsetunto, luottamukselliset suhteet läheisiin ja läheisten vastuullinen suhtautuminen päihteiden käyttöön suojelevat lasta ja nuorta päihteiden käytöltä. Tärkeintä on pyrkiä säilyttämään avoin keskusteluyhteys ja tupakoimattomuutta tukeva asenne sekä turvata savuton elinympäristö.

Hyvä itsetunto suojelee

Nuoren vahvuuksien huomioiminen, kannustaminen ja luottavainen suhtautuminen nuoren tulevaisuuteen luovat pohjan hyvälle itsetunnolle. Hyvä itsetunto antaa rohkeutta olla oma itsensä ja tehdä omia valintoja riippumatta muiden mielipiteistä.

Kuuntele, keskustele ja ole aidosti kiinnostunut lapsen ja nuoren maailmasta. Kun yhteys lapseen on vahva ja keskusteleminen on helppoa, myös mahdolliset tupakointikokeilut on helpompi huomata ja puuttua niihin luontevasti.

NikEdu-sivustolta vanhempi saa apua siihen, että hän osaa puhua lapsen ja nuoren kanssa tupakkatuotteista, huomaa tupakkatuotteiden käytön ja osaa auttaa lasta tai nuorta.

Nuorten toiveita ja vinkkejä vanhemmille

 • Tuo esille, ettet hyväksy nuoren tupakointia ja että toivot tupakoinnin lopettamista.
 • Älä anna tupakkaa tai rahaa tupakkaan.
 • Tue ja tsemppaa nuorta, usko nuoreen.
 • Kerro omista lopettamiskokemuksistasi.
 • Anna neuvoja tupakoinnin lopettamiseen.
 • Hanki tupakoinnin lopettamiseen tukea.
 • Älä polta kotona, äläkä pidä tupakkaa esillä kotona.
 • Lopeta tupakointi yhdessä nuoren kanssa.

Äiti lopetti yhtä aikaa. Siitä oli apua, kun ei tarvinnut kattoo ku joku ravaa parvekkeella koko ajan. Jos olisin nähnyt röökiä talossa, niin olisin ehkä käynyt partsilla. Nyt ei enää ollut röökiä kotona. – Poika, lopettanut tupakoinnin.

Mun mummi on lopettanut. Niin se kannusti ja puhuttiin siitä lopettamisesta yleisestikin. – Tyttö, lopettanut tupakoinnin

Huoneentaulu vanhemmalle

  • Ole aidosti kiinnostunut lapsen ja nuoren maailmasta.
  • Tee kodista alue, jossa ei ole esillä tupakkaa, nuuskaa tai sähkötupakkaa.
  • Ole johdonmukaisesti tupakointia vastaan.
  • Älä hyväksy tupakointia tai nuuskan käyttöä, älä anna lupaa, äläkä luovuta.
  • Pysy aikuisena – lapsi ei voi itse päättää näistä asioista.
  • Muista, että olet esikuva, vaikka ei aina siltä tuntuisikaan.

Tupakkatuotteet

Tupakkatuotteilla tässä tarkoitetaan tupakkaa, nuuskaa ja sähkötupakkaa. Kaikki tupakkatuotteet ovat terveydelle haitallisia. Erityisen haitallisia ne ovat lapsille ja nuorille.

Tupakkatuotteiden terveyshaitat

Lisätietoa tupakan, nuuskan ja sähkötupakan haitoista on tarjolla myös nuorille suunnatulta Fressis-sivustolta.

Fressis

Mitä NikEdu tarjoaa?

NikEdu-sivustolle on koottu tietoa nuorten tupakkatuotteiden käytöstä ja vinkkejä vanhemmille siihen, miten keskustella tupakkatuotteista ja riippuvuudesta lasten kanssa.

Epäilen, että lapseni tupakoi / nuuskaa

Eri ikäkaudet – miten puhua tupakkatuotteista?

Onko vanhemman tupakoinnilla merkitystä?

Hyvä tietää kokeiluista ja riippuvuudesta

Kodin vaikutus tupakkatuotteiden käyttöön