Terveystottumukset

Nuoruus on ikävaihe, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet terveyden edistämiselle – lapsuuden ja nuoruuden aikana opitut terveystottumukset säilyvät aikuisuuteen saakka. Nuoret ovat myös iässä, jolloin uusien tapojen omaksuminen ja oppiminen on helppoa ja nopeaa.

Nuori ei ole vain passiivinen ympäristötekijöille altistuja, eikä myöskään rationaalinen päättelijä esimerkiksi tupakkatuotteiden käytön suhteen. Nuori tekee valintoja, joihin vaikuttavat tilannekohtaiset arvot, nuoren tupakoinnille antamat merkitykset sekä elämäntyylit ja -tavat.

Miksi nuoret käyttävät tupakkatuotteita?

Miten voimme vaikuttaa nuorten asenteisiin?

Yläkoulussa on tärkeä keskustella terveydelle haitallisista tekijöistä, kuten tupakka- ja nikotiinituotteista. Mitä nuorempana tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön aloittaa, sitä todennäköisemmin nuorelle syntyy tuotteisiin riippuvuus ja hän sairastuu tuotteiden käytöstä johtuviin vakaviin sairauksiin, kuten syöpään.

Tavoitteena on, että nuori oppii ymmärtämään, miten erilaiset terveystottumukset, kuten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö, vaikuttavat hänen omaan terveyteensä. On tärkeää, että nuori oppii arvioimaan omaa terveyskäyttäytymistä ja soveltaa opittua omassa arjessaan.

Tupakkatuotteiden terveyshaitat

Nuorten nuuskan käyttö Suomessa

Nuoret saavat lisätietoa tupakkatuotteiden haitoista ja terveellisten elintapojen hyödyistä heille suunnatulta Fressis-sivustolta

Fressis


Tehtävät

Tehtävät / Yläkoulu