Yhteiskunta ja kasvuympäristö

Nuorten tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen tarvitaan sekä yhteiskunnan, yhteisön että yksilöiden toimia. Nuorten tupakointi tulee nähdä laajasti elinolosuhteiden ja arjen kokonaisuuden näkökulmasta, eikä vain nuoren tietoisen päätöksen tuloksena.

Yhteiskunnan vaikutus nuorten tupakointiin

Kodin vaikutus nuorten tupakkatuotteidne käyttöön

Suomessa oppilaitosten rooli savuttomuuden edistäjänä on tärkeä, koska oppilaitokset ovat keskeisiä kehitysympäristöjä nuorille. Kouluympäristö tulisi muuttaa sellaiseksi, että se tukee oppilaiden terveyttä ja sitä, että nuoret eivät ala käyttää päihteitä. Erityisesti oppilaitoksen henkilökunnan esimerkillä on vaikutusta: oppilaitoksen henkilökunnan tupakoinnin on todettu lisäävän nuorten riskiä tupakoinnin aloittamiseen.

Tupakkalain tavoitteena on suojella erityisesti lapsia ja nuoria tupakan terveysvaaroilta. Siksi tupakkalaissa on kielletty tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö päiväkodeissa, esi- ja perusopeuksessa sekä ammatillisessa koulutuksessa ja lukio-opetuksessa.

Tupakkalaki

Tavoitteena on, että nuori oppii hahmottamaan tupakka- ja nikotiinituotteiden ilmiöitä laajemmin myös yhteiskunnallisena haasteena. Nuoren on tärkeä ymmärtää, että tupakkatuotteiden käyttö ei vaikuta ainoastaan yksilöön, vaan laajemmin koko yhteiskuntaan ja myös globaalisti.

Globaalit vaikutukset, tupakkateollisuus ja ympäristövaikutukset


Tehtävät

Tehtävät / Yläkoulu
Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille,Yläkoulu