Media ja tupakkatuotteet

Medialla on suuri vaikutus tämän päivän nuorten maailmaan. Media muokkaa nuorten pukeutumista, ihanteita, identiteettiä, elämäntyyliä ja kiinnostuksen kohteita. Nykypäivän nuori elää maailmassa, joka on uudella tavalla avoinna ja tietoa on kaikkialla saatavilla.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden medianäkyvyys on jatkuvaa. Monissa TV-sarjoissa ja elokuvissa luodaan mielikuvia tupakkatuotteista, niiden käytöstä ja käyttäjistä. Onkin aiheellista pohtia, millaisia roolimalleja mediassa rakennetaan.

Erityisesti sosiaalinen media ja internet ovat muuttaneet nuorten maailmaa ja sitä, millaisessa mediamaisemassa nuoret elävät.

Tupakkatuotteiden markkinointi

Tupakkatuotteiden kaikenlainen markkinointi on tupakkalaissa kiellettyä. Silti piilomainontaa esiintyy.  Lue lisää tupakkatuotteiden mainonnan kiellosta THL:n sivuilta:

Tupakkalaki

Erityisesti sosiaalisen median merkitys markkinoinnissa ja mainonnassa kasvaa jatkuvasti. Sosiaalinen media on erityisen hyvä markkinointikanava tupakka- ja nikotiinituotteille, sillä sen sääntely ja valvonta on vaikeaa.

Nuoret ovat aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä ja erityisen alttiita tupakka- ja nikotiinituotteiden markkinoinnille. Kriittistä medialukutaitoa onkin tärkeä harjoitella läpi peruskoulun. Nuoren tulee oppia ymmärtämään, miten mainonnalla pyritään vaikuttamaan häneen ja miten arvioida luotettava tieto.

Tavoitteena on, että nuori oppii arvioimaan, miten median kautta pyritään vaikuttamaan yksilöiden terveystottumuksiin erityisesti tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön kohdalla. Nuoren on tärkeää oppia kriittistä medialukutaitoa ja tunnistaa mainoksen ja luotettavan tiedon ero.


Tehtävät

Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille,Yläkoulu
Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille,Yläkoulu
Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille,Yläkoulu