Itsetunto ja nuori ryhmässä

Nuoren itsetunnon ja itsensä arvostamisen vahvistaminen on tärkeää tupakoimattomuuden ja nikotiinittomuuteen tukemisessa.

Hyvä itsetunto tukee sitä, että nuori ei ala käyttää päihteitä. Itsetunnolla tarkoitetaan nuoren realistista käsitystä omista mahdollisuuksistaan ja rajoitteistaan. Nuori, jolla on hyvä itsetunto, tiedostaa myös omat puutteensa, mutta ne eivät määritä hänen käsitystä itsestään. Nuori luottaa itseensä, omiin taitoihinsa ja on ylpeä myönteisistä ominaisuuksistaan.

Omien voimavarojen ja vahvuuksien tunteminen tukee itsetuntoa. Hyvä itsetunto merkitsee uskallusta ottaa vastaan haasteita, asettaa tavoitteita ja kykyä kestää pettymyksiä. Itsetunto on rohkeutta olla oma itsensä ja tehdä omia valintoja riippumatta muiden mielipiteistä.

Tavoitteena on, että nuori ymmärtää oman toimijuutensa merkityksen erilaisissa terveysvalinnoissa ja että hänen pystyvyyden tunteensa vahvistuu. On tärkeää, että nuori oppii analysoimaan omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan, jotka vaikuttavat terveyskäyttäytymisen taustalla.

Nuori ryhmässä

Kodin lisäksi ikätoverit vaikuttavat suuresti nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön aloitukseen. Moni nuori aloittaa käytön, koska haluaa kuulua tiettyyn ryhmään. Kaveriporukan paineen ja odotusten takia esimerkiksi tupakasta voi olla vaikea kieltäytyä.

Miksi nuoret käyttävät tupakkatuotteita?

Kodin vaikutus nuorten tupakkatuotteiden käyttöön

Vaikka tupakointi on yhä epäsuositumpaa nuorten keskuudessa, on edelleen ryhmiä, joissa tupakkatuotteiden käyttö näyttäytyy hyödyllisenä. Nuorilla tupakoinnin tai nuuskaamisen aloittamisen taustalla on usein pyrkimys parantaa sosiaalista imagoa ja asemaa sekä tulla sosiaalisesti hyväksytyksi.

Nuorten nuuskan käyttö Suomessa

Nuori voi pelätä ryhmän ulkopuolelle joutumista silloin, kun hän ei halua kokeilla tupakkatuotteita. Kuitenkin nuoret itse kertovat, että pelko on osoittautunut jälkikäteen turhaksi: tupakkaa ei tarvitse polttaa kuuluakseen porukkaan – ei vaikka muut kaverit polttaisivatkin. Suosittu voi olla tupakoimattakin. Tätä olisi hyvä tähdentää nuorille jo ennen kokeiluja tai riippuvuuden syntymistä.

Tavoitteena on, että nuori ymmärtää sosiaalisen riippuvuuden merkityksen. Nuoren on tärkeä tietää, miten seistä omien terveyttä ja hyvinvointia koskevien päätösten takana ja miten perustella niitä ryhmässä.


Tehtävät

Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille,Yläkoulu
Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille,Yläkoulu
Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille,Yläkoulu
Tehtävät / Yläkoulu
Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille,Yläkoulu