Yläkoulu

Tupakkatuotteita kokeillaan tyypillisimmin yläkouluiässä. Tupakka, nuuska ja sähkötupakka herättävät nuorissa kiinnostusta ja siksi niitä halutaan testata. Kaveriporukassa voi olla vaikea kieltäytyä, kun muutkin kokeilevat. Kavereiden tupakointi tai nuuskaaminen pakottaakin nuoren miettimään omia valintojaan. Tupakkatuotteista kieltäytyminen vaatii hyvää itsetuntoa ja tietoa päihteiden vaaroista.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen ja terveelliseen kasvu- ja kehitysympäristöön. Koulu on kodin ohella tärkeä paikka, jossa lasta kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin. Tupakkatuotteiden käytön ehkäiseminen kuuluu koko kouluyhteisölle.

Nikotiiniton oppilaitos

Alaikäisten tupakointi on Suomessa vähentynyt, mutta erityisesti nuuskan käyttö on viime vuosina yleistynyt. Kouluterveyskyselyn mukaan yläkouluikäisistä nuorista tupakkaa päivittäin poltti vuonna 2017 6,9 % ja nuuska käytti 4,5 %. Sähkötupakkaa päivittäin käyttävien osuus on  yhden prosenttiyksikön luokkaa. Useimmilla nuorilla kokeilut jäävät onneksi yhteen tai kahteen kertaan. Säännöllisesti tupakkatuotteita käyttäviä yläkouluikäisiä on vain muutama prosentti.

Alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön tilastot

Miksi nuoret käyttävät tupakkatuotteita?

Kouluterveyskysely (THL)

Nuoren sosioekonominen tausta vaikuttaa suuresti hänen elintapoihinsa ja valintoihinsa. Koulu voi olla tärkeässä roolissa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisessa ja ohjata nuorta terveellisiin elintapoihin.

Nuorten hyvinvointi- ja terveyserot (THL)

Mitä Nikedu-sivusto tarjoaa?

NikEdu-sivusto pohjautuu perusopetuksen tavoitteisiin ja laaja-alaiseen oppimiseen. Sivusto tarjoaa tietoa, tukea ja välineitä käsitellä tupakkateemaa yhdessä lasten kanssa ikätasoon sopivalla tavalla terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Näitä osa-alueita ovat nuoren tiedot ja taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu ja eettinen vastuullisuus.

Sivuston tietosisällöt on suunnattu ensisijaisesti opettajien käyttöön niin, että opettajat voivat soveltaa tietoja opetuksessaan ja poimia sivustolta sopivia tehtäviä oppilailleen. Tehtävät on jaoteltu eri teemojen mukaan.

Nuoret voivat tutustua tupakkatuotteiden haittoihin ja hakea vinkkejä terveelliseen elämään heille suunnatulla Fressis-sivustolla.

Fressis

Mitä ovat tupakkatuotteet?

Tupakkatuotteilla tässä tarkoitetaan kaikkia nikotiinia sisältäviä tuotteita eli tupakkaa, nuuskaa ja sähkötupakkaa. Kaikki tupakkatuotteet ovat terveydelle haitallisia. Erityisen haitallisia ne ovat lapsille ja nuorille.

Tupakkatuotteiden terveyshaitat

Yläkoulu-osion sisällöt ja tehtävät

Opetussuunnitelma

Terveystottumukset

Itsetunto ja nuori ryhmässä

Nuoren kehitysympäristö

Media, mainonta ja tupakkatuotteet

Tupakkatuotteiden ympäristövaikutukset

Tupakkateollisuuden ja tupakkatuotteiden käytön globaalit vaikutukset