Yläkoulu

Nikedu auttaa käsittelemään tupakkateemaa ikätasoon sopivalla tavalla

NikEdu-sivusto pohjautuu perusopetuksen tavoitteisiin ja laaja-alaiseen oppimiseen. Sivusto tarjoaa tietoa, tukea ja välineitä käsitellä tupakkateemaa yhdessä lasten kanssa ikätasoon sopivalla tavalla terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Näitä osa-alueita ovat nuoren tiedot ja taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu ja eettinen vastuullisuus.

Sivuston tietosisällöt on suunnattu ensisijaisesti opettajien käyttöön niin, että opettajat voivat soveltaa tietoja opetuksessaan ja poimia sivustolta sopivia tehtäviä oppilailleen. Tehtävät on jaoteltu eri teemojen mukaan.


Tehtävät

Tehtävät pohjautuvat perusopetuksen tavoitteisiin ja laaja-alaiseen oppimiseen.

Lue lisää

Opetussuunnitelma

Terveysosaamisen osa-alueiden avulla tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä ilmiöitä voidaan käsitellä laaja-alaisesti.

Lue lisää

Videot

Olemme koonneet materiaaleihin yläkoulun opetuksessa hyödynnettäviä nikotiiniaiheisia videoita.

Lue lisää

Tietopaketit

Tietopaketteihin on koottu tietoa opettajille tupakkatuotteista ja niiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä Suomessa.

Lue lisää