Ympäristövaikutukset

Tupakkateollisuus tuhoaa ympäristöä monin eri tavoin. Tupakkateollisuuden haitalliset vaikutukset metsien hävittämisessä, ilmastonmuutoksen kiihdyttämisessä, roskaamisessa ja metsäpaloissa ovat valtavia ja ne kasvavat koko ajan.

Tupakanviljely on enenevässä määrin siirtynyt kehitysmaihin, joissa ilmasto-olosuhteet ovat suotuisat ja työvoimakustannukset alhaiset. Tupakkaviljelyssä käytettävät aineet aiheuttavat vakavia ympäristöllisiä terveysongelmia. Tupakkaviljelmille joudutaan raivaamaan joka vuosi uusia viljelypeltoja, mikä on pois muun muassa ruuan tuotannosta.

Käytetyt tupakkatuotteet saastuttavat myös ympäristöä. Esimerkiksi tupakantumpeista ja nuuskapusseista huuhtoutuu vesistöihin ja maaperään myrkyllisiä aineita, mistä ne siirtyvät uudelleen luonnon kiertokulkuun.

Globaalit vaikutukset, tupakkateollisuus ja ympäristövaikutukset

Tavoitteena on, että nuori oppii näkemään tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön laajemmin myös ympäristöllisenä haasteena ja ongelmana. On tärkeää, että nuori oppii arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta, miten tupakka- ja nikotiinituotteet vaikuttavat ympäristöön.