Yksilö

Tupakoinnissa ja nuuskaamisessa on riippuvuuden lisäksi kyse siitä, miten elinympäristö, sosiaaliset suhteet ja erilaiset arkiset järjestelyt tukevat tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä ja millaisia tapoja edellinen sukupolvi siirtää seuraavalle. Myös kodin vaikutus on suuri.

Kodin vaikutus nuorten tupakkatuotteiden käyttöön

Nuoruudessa yksi keskeisimmistä syistä aloittaa ja jatkaa tupakkatuotteiden käyttöä on sosiaalinen paine ja halu kuulua joukkoon. Tarve palkita itseään erityisesti kavereiden läsnä ollessa korostuu nuoruudessa. Kokeilunhalu on yksi keskeinen motiivi käytön aloittamisessa.

Miksi nuoret käyttävät tupakkatuotteita?

Nuorten nuuskan käyttö Suomessa

Vahva itsetunto ja pystyvyyden tunne auttavat nuorta kieltäytymään tupakka- ja nikotiinituotteista. Kun nuori arvostaa omaa terveyttään ja itseään, on hänen helpompi tehdä terveyttä tukevia valintoja.

Tavoitteena on, että nuori oppii perustelemaan ja arvioimaan elämäntapaan, kulttuuriin ja ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä omalle terveydelle. On tärkeää, että nuori oppii arvioimaan sosiaalisen tuen ja vuorovaikutuksen merkitystä terveydelle.


Tehtävät

Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos,Lukio
Tehtävät / Lukio