Yhteiskunta

Yhteiskunnan normit ja arvot vaikuttavat käyttäytymiseemme. Yhteiskunnan tasolla nuorten tupakointiin vaikuttavat eniten tupakan hinta ja saatavuus.

Yhteiskunnan vaikutus nuorten tupakointiin

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön ja käytön aloittamiseen pyritään vaikuttamaan yhteiskunnan tasolla muun muassa lakien avulla. Tupakkalain tavoitteena on, että tupakkatuotteiden käyttö loppuisi kokonaan vuoteen 2030 mennessä.

Tupakkalaki pyrkii suojelemaan nuoria tupakkatuotteiden terveysvaaroilta ja säännöllisen käytön aiheuttamalta riippuvuudelta. Tupakkatuotteiden hallussapito alle 18-vuotiaana on laitonta. Tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä ei saa myydä tai luovuttaa alle 18 -vuotiaille.

Tupakkalaki

Tavoitteena on, että nuori oppii analysoimaan yhteiskunnallisten muutosten ja kehityksen vaikutusta ja yhteyksiä väestön terveyteen. On tärkeää, että nuori oppii arvioimaan tupakka- ja nikotiinituotteiden ilmiöitä laajemmin myös yhteiskunnallisena haasteena.


Tehtävät

Tehtävät / Lukio
Tehtävät / Lukio