Terveystottumukset

Nuoruus on ikävaihe, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet terveyden edistämiselle – lapsuuden ja nuoruuden aikana opitut terveystottumukset säilyvät aikuisuuteen saakka.

Nuori ei ole vain passiivinen ympäristötekijöille altistuja, mutta ei myöskään rationaalinen päättelijä esimerkiksi tupakkatuotteiden käytön suhteen. Nuori tekee valintoja, joihin vaikuttavat tilannekohtaiset arvot, nuoren tupakkatuotteiden käytölle antamat merkitykset sekä elämäntyylit ja -tavat.

Miksi nuoret käyttävät tupakkatuotteita?

Miten voimme vaikuttaa nuorten asenteisiin?

Lukiossa on tärkeä nostaa esille tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä johtuvia konkreettisia terveyshaittoja. Tupakka- ja nikotiinituotteet ovat erityisen haitallisia kasvavalle ja kehittyvälle nuorelle. Mitä nuorempana tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön aloittaa, sitä todennäköisemmin nuori sairastuu tupakkatuotteiden käytöstä johtuviin sairauksiin.

Nikotiiniriippuvuus on tupakan, nuuskan ja muiden tuotteiden käytöstä johtuva tila. Nikotiiniriippuvuus voi olla sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista. Riippuvuus kehittyy yksilöllisesti, mutta mitä nuorempana käytön aloittaa, sitä todennäköisemmin riippuvuus syntyy.

Tupakkatuotteiden terveyshaitat

Nuorten nuuskan käyttö Suomessa

Tavoitteena on, että nuori oppii ymmärtämään, miten erilaiset terveystottumukset, kuten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö, vaikuttavat terveyteen. On tärkeää, että nuori oppii arvioimaan omaa terveyskäyttäytymistä ja soveltamaan terveysosaamistaan terveyttä ja sairautta koskevissa kysymyksissä.

Nuoret saavat lisätietoa tupakkatuotteiden haitoista ja terveellisten elintapojen hyödyistä heille suunnatulta Fressis-sivustolta

Fressis


Tehtävät

Tehtävät / Lukio
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos,Lukio
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos,Lukio
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos,Lukio