Opetussuunnitelma

Tässä osiossa keskitytään tupakkatuotteiden käytön vähentämiseen osana oppitunteja, erityisesti terveystieto-oppiaineessa. Osa sisällöistä, kuten tupakan ympäristövaikutukset ja vaikutukset yhteiskuntaan, kuuluvat myös muihin oppiaineisiin. On myös hyvä muistaa, että tupakkatuotteiden käytön ehkäiseminen kuuluu koko kouluyhteisölle.

Nikotiiniton oppilaitos

NikEdu-sivuston tehtävät ja sisällöt on rakennettu niin, että ne tukevat terveystiedon opetuksen tavoitteita sekä kehittävät oppilaiden terveysosaamista tupakka- ja nikotiinituotteiden ilmiöissä. Terveysosaamista tuetaan tarjoamalla tietoa, käytännöntaitoja, itsetuntemuksen kehittämistä, ymmärrystä tupakka- ja nikotiinituotteiden ilmiöihin vaikuttavista tekijöistä sekä mahdollisuutta kriittiseen ajatteluun ja eettisen vastuullisuuden oppimiseen.

Keskeisiä teemoja terveystiedon oppiaineessa ovat omasta terveydestä huolehtiminen, riippuvuuden ymmärtäminen, tupakkatuotteiden käytön ehkäisy sekä ilmiöiden tarkastelu terveysosaamisen osa-alueiden kautta. Sisällöissä on pyritty huomioimaan terveyden eri ulottuvuudet yksilön, yhteisön, yhteiskunnan ja globaalista näkökulmista.

Tupakkatuotteisiin liittyviä ilmiöitä käsitellään erityisesti lukion terveystiedon pakollisella Terveyden perusteet -kurssilla sekä syventävällä Terveyttä tutkimassa -kurssilla.

Lukion opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus)