Markkinointi ja media

Tupakka- ja nikotiinituotteiden medianäkyvyys on jatkuvaa.  Monissa sarjoissa ja elokuvissa luodaan mielikuvia tupakkatuotteista, niiden käytöstä ja käyttäjistä. On aiheellista pohtia, millaisia roolimalleja mediassa nuorille rakennetaan. Erityisesti sosiaalinen media ja internet ovat muuttaneet sitä, miten tupakkatuotteet näkyvät mediassa.

Vaikka tupakkatuotteiden mainonta on Suomessa kielletty, nuoret altistuvat päivittäin tupakka- ja nikotiinituotteiden mainonnalle muun muassa tuotteiden piilomainonnan takia. Piilomainonta vaikuttaa nuoreen alitajuisesti ja muokkaa asenteita huomaamatta. Lue lisää tupakkatuotteiden mainonnan kiellosta THL:n sivuilta:

Tupakkalaki

Tupakkateollisuus seuraa aktiivisesti nuorten maailmaa ja yhteiskunnan kehitystä. Se kehittää jatkuvasti markkinointiaan ja pyrkii markkinoimaan tuotteita yhä moninaisemmissa kanavissa. Vuonna 2014 tupakkatuoteyhtiöt käyttivät pelkästään Yhdysvalloissa yli 9 miljoona dollaria tuotteiden mainontaan ja myynnin edistämiseen.

Tavoitteena on, että nuori oppii arvioimaan ja tulkitsemaan kriittisesti sitä, miten median kautta pyritään vaikuttamaan yksilöiden terveystottumuksiin erityisesti tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön kohdalla. On tärkeää, että nuori oppii kriittistä medialukutaitoa.