Globaalit vaikutukset

Tupakka- ja nikotiinituotteet ovat globaali ongelma. Erityisesti tupakointi on valtava kansanterveydellinen haaste ympäri maailmaa.

Maailmassa on reilu miljardi tupakoitsijaa. Seuraavan 50 vuoden aikana määrän ennustetaan nousevan yli 1,5 miljardiin. Alle 30 vuodessa tupakan uskotaan olevan merkittävin yksittäinen kuolinsyy maailmassa.

Tupakan kulutuksen painopiste on hiljalleen siirtymässä rikkaista maista kehitysmaihin, joissa terveyden taso on jo valmiiksi heikko. Ennusteiden mukaan vuonna 2020 noin kaksi kolmesta tupakkakuolemasta tapahtuu pieni- ja keskituloisissa maissa.

Kosteaa ruotsalaista nuuskaa, jota Suomessa yleisimmin käytetään, ei ole pohjoismaita lukuun ottamatta maailmanlaajuisesti käytössä kovinkaan paljon. Muualla maailmassa savuttomia tupakkatuotteita ovat muun muassa kuiva nuuska, purutupakka ja nenänuuska.

Sähkötupakan käyttö lisääntyy maailmalla jatkuvasti. Vuonna 2015 pelkästään Yhdysvalloissa sähkötupakkaa käytti lähes 3 miljoonaa nuorta.

Tupakkateollisuus on maailmanlaajuisesti iso bisnes. Tupakkateollisuudessa liikkuvat rahamäärät ovat moninkertaiset verrattuna tupakoinnin vähentämiseen ja terveydenhuoltoon käytettäviin rahamääriin.

Globaalit vaikutukset, tupakkateollisuus ja ympäristövaikutukset

Tavoitteena on, että nuori oppii näkemään tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön laajemmin globaalina ilmiönä. On tärkeää, että nuori oppii analysoimaan ja arvioimaan tuotteiden käytön vaikutuksia maailmanlaajuisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Tärkeää on myös se, että nuori oppii arvioimaan tuotteiden käytön vaikutusta monialaisesti esimerkiksi talouteen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.