Lukio

Vaikka suurin osa tupakkatuotteiden kokeiluista tapahtuu jo yläkouluiässä, on lukioikä myös aikaa, jolloin tuotteita kokeillaan ensimmäisiä kertoja. Tupakkakokeilut ovat siirtyneet 2000-luvun aikana yhä myöhemmälle iälle. Tyypillisesti tupakkaa, nuuskaa ja sähkötupakkaa kokeillaan 14–16-vuotiaana. Uusien tuotteiden, kuten sähkötupakan, kokeilut ovat lisääntyneet erityisesti 16- ja 18-vuotiailla pojilla.

Lukiossa tupakkatuotteiden käyttö on kuitenkin hyvin vähäistä. Kouluterveyskyselyn mukaan lukiossa tupakkatuotteita käytetään muita ikäryhmiä vähemmän. Vuonna 2017 lukiolaisista päivittäin tupakoi 3,4 %, nuuskaa käytti 3,7 % ja sähkötupakkaa käytti ainoastaan lukiolaiset pojat ja heistäkin vain 2 %. Edelleen tupakkatuotteiden käytössä on suuria eroja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien ja lukiossa opiskelevien nuorten välillä.

Alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön tilastot

Kouluterveyskysely (THL)

Lukiossa on tärkeä käsitellä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyä ja siihen liittyviä ilmiöitä laajasti terveyden eri ulottuvuuksilla. Tupakkatuotteiden käytön ehkäisy on yksi keskeinen toimi terveyserojen kaventamisessa ja siihen liittyy paljon eettisiä kysymyksiä, joita on tärkeä keskustella lukioikäisten kanssa.

Mitä NikEdu-sivusto tarjoaa?

NikEdu-sivusto tarjoaa tietoa, tukea ja välineitä käsitellä tupakka- ja nikotiinituotteita lukion opetuksessa. On kuitenkin hyvä muistaa, että tupakkatuotteiden käytön ehkäiseminen kuuluu koko kouluyhteisölle.

Nikotiiniton oppilaitos

Sivuston tietosisällöt on suunnattu ensisijaisesti opettajien käyttöön niin, että opettajat voivat soveltaa tietoja opetuksessaan ja poimia sivustolta sopivia tehtäviä opiskelijoille.  Tehtävät on jaoteltu eri teemojen mukaan.

Nuoret voivat tutustua tupakkatuotteiden haittoihin ja hakea vinkkejä terveelliseen elämään heille suunnatulla Fressis-sivustolla.

Fressis

Mitä ovat tupakkatuotteet?

Tupakkatuotteilla tässä tarkoitetaan kaikkia nikotiinia sisältäviä tuotteita eli tupakkaa, nuuskaa ja sähkötupakkaa. Kaikki tupakkatuotteet ovat terveydelle haitallisia. Erityisen haitallisia ne ovat lapsille ja nuorille.

Tupakkatuotteiden terveyshaitat

Lukio-osion sisällöt ja tehtävät

Opetussuunnitelma

Terveystottumukset

Yksilön vaikutus

Yhteiskunnan vaikutus

Tupakkatuotteiden markkinointi ja medianäkyvyys

Ympäristövaikutukset

Globaalit vaikutukset