Työpaikalla järjestettävä koulutus

Tämä osio kuuluu Työelämässä toimiminen osaamistavoitteeseen.

Työpaikalla järjestettävä koulutus valmistaa opiskelijaa tulevaa ammattia varten. Koulutusjaksojen kautta opiskelija saa käytännön työkokemusta ja oma ammatti-identiteetti alkaa vähitellen muodostua.

Työpaikalla järjestettävällä koulutuksella on suuri merkitys ammattiin opiskelevien tulevaisuuden terveyden ja työkyvyn kannalta. Tupakointia ja nikotiinituotteiden käyttöä tukeva kulttuuri ohjaa opiskelijan käsitystä ammattialasta myönteisemmäksi tupakka- ja muita nikotiinituotteita kohtaan. Työn imu ja mielekäs tekeminen savuttoman työpaikan lisäksi tukevat opiskelijan tupakoimattomuutta ja nikotiinittomuutta.

Jo ennen työpaikalla järjestettävää koulutusta opiskelijoiden kanssa olisi hyvä pohtia ammattialaan liittyviä mielikuvia tupakointiin ja muihin nikotiinituotteisiin liittyen. On hyvä käydä läpi savuttoman työpaikan toimintaperiaatteet, sillä yhä useampi työpaikka on julistautunut savuttomaksi.

Monelle opiskelijalle savuttomuus ei ole työssäoppimisjaksoilla ongelma, kun tekemistä on riittävästi ja työtehtävät ovat mielekkäitä. Myös lähiesimiehen ja työpaikkaohjaajan asennoituminen tupakointia kohtaan ja oma tupakkatuotteiden käyttö vaikuttavat opiskelijan ammatti-identiteetin muodostumiseen.

Tupakkalain mukaan työntekijää tulee suojella tupakansavulta ja työntekijällä on oikeus savuttomaan työympäristöön.

Tavoitteena on, että opiskelija pohtii tupakoimattomuutta työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja yleisemmin työympäristön tupakoimattomuuden merkitystä.


Tehtävät

Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos