Työelämässä toimiminen

Tämä osio kuuluu Työelämässä toimiminen -osaamistavoitteeseen.

Tupakoimattomuus on valttikortti myös työelämässä. Ilman tupakka- ja nikotiinituotteita terveys ja työkyky pysyvät parempana. Tupakoimattomana työskentely on helpompaa, kun ei tarvitse pohtia pääseekö työpäivän aikana tupakalle tai häiritseekö tupakanhaju asiakasta.

Ammattilaisen tupakointi voi herättää monenlaisia kysymyksiä eri aloilla. Voiko esimerkiksi tupakoiva kosmetologi olla uskottavasti kauneuden ammattilainen? Entä tupakoiva hoitaja terveydenhuollon tai hyvinvoinnin ammattilainen? Miltä näyttää asiakkaille, jos kokki tupakoi ravintolan pihalla työvaatteissaan?

Monilla aloilla myös työntekijän omalla esimerkillä on vaikutusta, kuten hoito- ja kasvatustyössä. Joillakin aloilla tupakointi on työturvallisuuskysymys, kuten aloilla, joissa vaaditaan tarkkuutta ja keskittymiskykyä tai käsitellään helposti syttyviä materiaaleja. Elintarvikealalla korostuu hygienia ja hyvä maku- ja hajuaisti. Näihinkin tupakointi vaikuttaa.

Tiettyihin töihin liittyy terveydellisiä riskejä, näitä kutsutaan työperäisistä altisteiksi. Nämä altisteet ja tupakointi voivat vaikuttaa toisiinsa lisäten terveydellistä riskiä entisestään.

Myös laki suojelee työntekijää tupakansavun haitoilta. Tupakkalain keskeinen lähtökohta on, ettei kukaan altistu ympäristön tupakansavulle työpaikalla. Tämä koskee kaikkia työpaikkoja. Sen lisäksi työnantaja voi kieltää tupakoinnin työajalla ja työaikaan kuuluvilla tauoilla.

Yhä useammat työpaikat ovat savuttomia. Työnantajat haluavat näin tukea työntekijöiden terveyttä, työkykyä ja jaksamista. Yritykset ja työnantajat ovat kiinnostuneita myös yrityksen maineesta ja asiakaspalvelun laadusta sekä kustannuksista. Näihin kaikkeen tupakattomuudella on positiivinen vaikutus.

Savuton työpaikka

Savuton työpaikka tarkoittaa mm. sitä, ettei työaikana saa tupakoida, käyttää sähkösavukkeita, nuuskaa tai muita tupakointivälineitä.

Jotta työpaikka voi julistautua savuttomaksi, sen tulee täyttää seuraavat kriteerit:

Työpaikka on savuton, kun

  • työnantaja kannustaa työntekijöitä tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen
  • työterveyshuolto tukee työntekijöitä tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön lopettamisessa
  • tupakkalain edellyttämissä sisä- ja ulkotiloissa ei käytetä tupakkatuotteita eikä sähkösavukkeita
  • työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja ulkoalueella mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ja siten ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan sisätiloihin
  • tupakointi on kielletty työaikana lukuun ottamatta lakisääteisiä ja työehtosopimuksiin kirjattuja taukoja
  • kaikki työpaikan tilaisuudet ovat savuttomia
  • tupakkatuotteita ja ei-lääkkeellisiä nikotiinituotteita ei myydä työpaikan hallinnoimissa tiloissa ja
  • työpaikan savuttomuus ilmaistaan näkyvästi työpaikan tiloissa esimerkiksi tarralla, ja se mainitaan myös työnhakuilmoituksissa.

Työpaikan savuttomuus lisää työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia sekä luo positiivista kuvaa työpaikasta. Savuttomuus kertoo, että työpaikassa arvostetaan ihmisten terveyttä. Savuttomuus on vähitellen nousemassa yritysten kilpailuvaltiksi. Yritykset voivat kirkastaa brändiään savuttomuudella ja toimimalla työntekijöiden työkyvyn edistämiseksi.

Työpaikan savuttomuus tuo työnantajalle myös säästöjä. Mitä enemmän yrityksessä on tupakoimattomia työntekijöitä, sitä enemmän säästytään ylimääräisiltä kustannuksilta ja poissaoloilta. Työnantajan on siis kannattavaa satsata savuttomuuteen, esimerkiksi tarjoamalla tukea tupakoinnin lopettamiseen.

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, mitä savuton työpaikka tarkoittaa ja miksi siihen pyritään


Materiaalit

Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos