Terveystottumukset

Tämä osio kuuluu Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen-osaamistavoitteseen.

Nuoruus on ikävaihe, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet terveyden edistämiselle – lapsuuden ja nuoruuden aikana opitut terveystottumukset säilyvät usein aikuisuuteen saakka.

Nuori ei ole vain passiivinen ympäristötekijöille altistuja, mutta ei myöskään rationaalinen päättelijä esimerkiksi tupakkatuotteiden käytön suhteen. Nuori tekee valintoja, joihin vaikuttavat tilannekohtaiset arvot, nuoren tupakkatuotteiden käytölle antamat merkitykset sekä elämäntyylit ja -tavat.

Miksi nuoret käyttävät tupakkatuotteita?

MITEN VOIMME VAIKUTTAA NUORTEN ASENTEISIIN?

Ammatillisen koulutuksen aikana on tärkeä johdonmukaisesti ehkäistä tupakkatuotteiden käyttöä ja kannustaa opiskelijoita niiden käytön lopettamiseen. On syytä varmistaa, että opiskelijoilla on ajantasaista tietoa tupakkatuotteiden käytöstä johtuvista terveyshaitoista sekä taitoja tehdä terveyden kannalta suotuisia valintoja.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön voi syntyä riippuvuus jo nuorella iällä. Riippuvuuden kehittyminen on yksilöllistä, mutta mitä nuorempana käytön aloittaa, sitä todennäköisemmin riippuvuus syntyy.

Tupakkatuotteet ovat erityisen haitallisia kasvavalle ja kehittyvälle nuorelle. Mitä nuorempana tupakkatuotteiden käytön aloittaa, sitä todennäköisemmin nuori sairastuu niiden käytöstä johtuviin sairauksiin.

TUPAKKATUOTTEIDEN TERVEYSHAITAT

NUORTEN NUUSKAN KÄYTTÖ SUOMESSA

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy pohtimaan kriittisesti suhdettaan tupakkatuotteisiin, tunnistaa niiden haittavaikutuksia terveyteen ja työkykyyn. Opiskelija motivoituu toimimaan oman ja oppilaitosyhteisön hyvinvointinsa edistämiseksi.

Fressis-sivusto tarjoaa nuorille lisätietoa tupakkatuotteiden haitoista ja terveellisten elintapojen hyödyistä.

FRESSIS


Tehtävät

Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos

Katso myös

Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos,Lukio
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos,Lukio
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos,Lukio