Yhteiset tutkinnon osat

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu opiskeluyhteisön hyvinvoinnista. Savuttoman ja nikotiinittoman oppilaitoksen edistäminen on osa opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä ja jokaisen koulun henkilökunnan jäsenen tulee noudattaa opiskeluhuollon suunnitelmaan kirjattuja toimintaohjeita tupakoinnin ja nuuskaamisen käytön ennaltaehkäisemiseksi.

Nikotiiniton oppilaitos

NikEdu -sivuston tehtävät ja sisällöt on rakennettu niin, että ne tukevat yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp) -osion alle kuuluvien Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja Työelämässä toimiminen osa-alueiden osaamistavoitteita.

Ammattillisen koulutuksen opetusssuunnitelman perusteet (Opetushallitus)

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Tupakoimattomuus (sisältäen kaikki nikotiinituotteet) on erikseen mainittu Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen osa-alueen kohdalla. Jotta kyseisen osa-alueen osaamistavoitteet: “Opiskelija osaa huolehtia terveydestään ja toimintakyvystään” sekä “Opiskelija osaa arvioida toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuutta ja terveellisyyttä” toteutuvat, tulee opiskelijoilla olla monipuolinen tietämys tupakka- ja nikotiinituotteiden vaikutuksista työkykyyn ja hyvinvointiin sekä mahdollisuuksia pohtia teemaa oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Valinnaisissa osaamistavoitteissa nostetaan esiin opiskelijan kyky edistää oppilaitosyhteisön ja opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta. Erilaiset opiskelijoiden suunnittelemat ja järjestämät Savuton ja nikotiiniton koulu -tapahtumat ja tilaisuudet soveltuvat erinomaisesti tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen osaamistavoitteen alle kuuluvat seuraavat NikEdun aiheet:

Terveystottumukset

Työkyvyn ylläpitäminen

Työelämässä toimiminen

Työelämässä toimiminen osa-alueen yhtenä tavoitteena on se, että opiskelija osaa toimia osana työyhteisöä, johon sisältyy työpaikkojen sovittujen toimintatapojen noudattaminen. Savuton työpaikka -teeman käsittely sopii erinomaisesti tämän tavoitteen yhteyteen. Myös tavoite siitä, että opiskelija osaa noudattaa työturvallisuusohjeita ja osaa edistää yhteisön hyvinvointia sopivat tupakkatuotteiden käsittelyn.

Työelämässä toimiminen osaamistavoitteen alle kuuluvat seuraavat NikEdun aiheet:

Työelämässä toimiminen

Työpaikalla järjestettävä koulutus