Ammatillinen oppilaitos

Ammattiin opiskelu on suositumpaa kuin koskaan ja ammattitaitoa myös arvostetaan entistä enemmän. Ammattitaitoon liittyy oleellisesti myös itsestä huolehtimisen taidot, työkyky ja työhyvinvointi. Tulevaisuuden ammattiosaajien työkykyä ja työhyvinvointia rakennetaan jo opiskeluvaiheessa, sillä elintapoihin vaikuttaminen onnistuu parhaiten silloin, kun ne ovat vielä muotoutumassa. Oppilaitoksella on suuri mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoiden jokapäiväisiin valintoihin.

Suomalaisten nuorten tupakointi on vähentynyt merkittävästi 2010-luvun aikana. Vuoteen 2017 saakka ammattiin opiskelevien päivittäisen tupakoinnin yleisyys on laskenut 40 prosentista 23 prosenttiin ja vastaavasti lukiolaisilla 11 prosentista kolmeen prosenttiin.

Päivittäinen nuuskaaminen sen sijaan on lisääntynyt ja yleisintä se on ammattiin opiskelevilla pojilla. Vuonna 2017 tässä ryhmässä päivittäin nuuskaavia oli 17 prosenttia. Lukioissa ja yläkouluissa vastaava osuus oli 8 prosenttia. Tytöillä päivittäinen nuuskaaminen on pysynyt harvinaisena, korkeintaan kahdessa prosentissa. Nuorten nuuskaamisen yleisyydessä on merkittäviä alueellisia eroja.

Alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön tilastot

Kouluterveyskysely (THL)

Miten tukea nikotiinittomuutta oppilaitoksessa?

Oppilaitos voi tukea opiskelijoiden nikotiinittomuutta monin keinoin. Tärkeintä on, että koulun aikuiset viestivät johdonmukaisesti nikotiinittomuuden puolesta. Järjestyssäännöt, viestintä, välituntitoiminta, opetus ja lopettamisen tuki ovat tärkeitä keinoja nikotiinittomuuden edistämiseen. Työ on pitkäjänteistä ja siihen on hyvä ottaa mukaan koko henkilökunta, opiskelijat ja kotiväki. Tupakkatuotteiden käytön väheneminen on osa kouluviihtyvyyttä ja vahvistaa oppilaitoksen brändiä.

Nikotiiniton oppilaitos

Mitä NikEdu tarjoaa?

Sivusto tarjoaa tietoa, tukea ja välineitä käsitellä tupakka- ja nikotiiniteemoja yhdessä nuorten kanssa ikätasoon sopivalla tavalla. Sivuston tietosisällöt on suunnattu ensisijaisesti opettajien ja muiden nuorten kanssa toimivien aikuisten käyttöön. Tietoa ja tehtäviä voi soveltaa opetuksessa ja nikotiinittoman kouluympäristön luomisessa.

Ammattillinen oppilaitos -osion tehtävät ja muu sisältö on  rakennettu niin, että ne tukevat ammatillisten perustutkintojen yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp) -osion oppimistavotteita.

Nuoret voivat tutustua tupakkatuotteiden haittoihin ja hakea vinkkejä terveelliseen elämään heille suunnatulla Fressis-sivustolla.

Fressis

Mitä ovat tupakkatuotteet?

Tupakkatuotteilla tässä tarkoitetaan kaikkia nikotiinia sisältäviä tuotteita eli tupakkaa, nuuskaa ja sähkötupakkaa. Kaikki tupakkatuotteet ovat terveydelle haitallisia. Erityisen haitallisia ne ovat lapsille ja nuorille.

Tupakkatuotteiden terveyshaitat

Ammattillinen oppilaitos -osion sisällöt ja tehtävät

Opetussuunitelma

Terveystottumukset

Työkyvyn ylläpitäminen

Työelämässä toimiminen

Työssäoppiminen