Terveystottumukset

Terveelliset elämäntavat opitaan jo lapsena. Ne tukevat sitä, että lapsi ei ala käyttää tupakkaa, nuuskaa tai sähkötupakkaa kasvaessaan vanhemmaksi. Säännöllinen arkirytmi tukee terveyttä ja luo turvallisuutta.

Ei saa, ei saa! -lähestymistapaa kannattaa lasten terveyskasvatuksessa välttää. Kun terveyttä käsitellään positiivisella ja kiinnostavalla tavalla ja tarjotaan innostavia ja myönteisiä kokemuksia, terveelliset elämäntavat omaksutaan mielellään osaksi omaa arkea. Terveyskasvatus voi olla houkuttelevaa ja hauskaakin.

Terveys on osa jokapäiväistä elämää. Alakouluikäisen lapsen terveellinen arki koostuu näistä palikoista:

  • säännöllinen vuorokausirytmi
  • riittävä uni (noin 9-10 tuntia päivässä)
  • monipuolineni ja säännöllinen ruokailu (vähintään 5 kertaa päivässä, kasviksia 5 annosta päivässä)
  • päivittäinen liikunta ja ulkoilu (vähintään 2 tuntia päivässä)
  • hygieniasta huolehtiminen (peseytyminen ja hampaiden pesu 2 kertaa päivässä)
  • lasta innostava tekeminen, yhdessäolo perheen ja kavereiden kanssa, leikki, harrastukset ja vapaa oleilu.

Tupakka, muut nikotiinituotteet tai päihteet eivät kuulu terveelliseen arkeen.

Tupakkatuotteiden terveyshaitat

Tupakkatuotteiden käyttö alakouluiässä

Ensimmäistä kertaa tupakkaa saatetaan maistaa jo alakouluiässä – jopa kolmannella luokalla. Kouluterveyskyselyn mukaan 4.- ja 5.-luokkalaisista tytöistä 2,8 % ja pojista 8,3 % on käyttänyt vähintään kerran jotain tupakkatuotetta tai sähkötupakkaa.

Kouluterveyskysely

Lapset ovat uteliaita. He voivat olla kiinnostuneita siitä, miltä eri tupakkatuotteet maistuvat ja miten ne vaikuttavat. Tupakkatuotteita kohtaan herää uteliaisuus usein aikuisen antaman mallin myötä. Tupakan maistaminen ja muiden tupakkatuotteiden kokeilu ovat ensimmäisiä askeleita tiellä kohti pysyvämpää käyttöä. Nikotiinituotteiden käytön kynnys madaltuu jo yhdestä maistamiskerrasta.

Alakoulun viimeisinä vuosina ja yläkouluiässä tupakkatuotteiden käytön kokeilut yleistyvä. Enää kyse ei ole vain lapsuuden uteliaisuudesta vaan sosiaalisesta hyväksynnästä ja oman identiteetin rakennusprojektista. Tupakointi, nuuskaus tai sähkötupakan käyttö voi olla keino päästä mukaan kaveriporukkaan, saada osakseen ihailua tai hyväksyntää tai tarvetta näyttää muiden silmissä tietynlaiselta.

Tupakkatuotteiden käytön aloittaminen ei yleensä ole harkittua, vaan siihen ajaudutaan puolivahingossa kokeilujen kautta. Kokeilusta syntyy riippuvuus, joka voi yllättää nuoren ja vaikeuttaa käytön lopettamista. Riippuvuus alkaa syntyä heti ensimmäisistä kokeilukerroista.

Miksi nuoret käyttävät tupakkatuotteita


1. - 2. luokan tehtävät

Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu

3. - 6. luokan tehtävät

Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu