Tehtävät alakouluille

Tehtävät pohjautuvat perusopetuksen tavoitteisiin ja laaja-alaiseen oppimiseen. Tehtävien avulla tupakkateemoja voi käsitellä yhdessä lapsen kanssa ikätasoon sopivalla tavalla. Alakoulun ensimmäisillä luokilla teemaa lähestytään laajemmin kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin kautta. Ylemmillä luokilla teemaa käsitellään suoremmin nikotiinituotteiden kautta.

Tehtävät on jaoteltu eri teemojen mukaan: terveystottumukset, itsetunto ja lapsi ryhmässä, lapsen elinympäristö sekä media ja tupakkatuotteet.


Terveystottumukset

Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu

Itsetunto ja lapsi ryhmässä

Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu

Lapsen elinympäristö

Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu

Media ja tupakkatuotteet

Tehtävät / Alakoulu