Media ja tupakkatuotteet

Medialla on suuri vaikutus lasten ja nuorten maailmaan. Media muokkaa lasten ja nuorten pukeutumista, ihanteita, identiteettiä, elämäntyyliä ja kiinnostuksen kohteita.

Nykypäivän lapsi elää maailmassa, joka on uudella tavalla avoin ja tietoa on kaikkialla saatavilla. Internet ja sosiaalinen media ovat lisäksi muuttaneet asetelmaa: kuka tahansa pääsee tiedontuottajaksi. Tämä on saanut aikaan sen, että väärää tietoa on paljon. Sosiaalisessa mediassa on esimerkiksi nuuskan ja sähkötupakan haittoja vähätteleviä ja myyntiä edistäviä ryhmiä.

Lapsen tulee oppia ymmärtämään, miten eri tahot pyrkivät mediassa vaikuttamaan häneen ja miten arvioida tiedon luotettavuutta,

Tupakkatuotteiden mainonta on kielletty

Tupakan ja tupakkatuotteiden suora ja epäsuora mainonta on kielletty. Silti piilomainontaa esiintyy. Erityisesti sosiaalisen median merkitys tupakkatuotteiden markkinoinnissa lisääntyy jatkuvasti. Sosiaalinen media on erityisen hyvä markkinointikanava tupakka- ja nikotiinituotteille, sillä sen säätely on vaikeaa.

Nuoret ovat aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä ja erityisen alttiita tupakka- ja nikotiinituotteiden markkinoinnille. Kriittistä medialukutaitoa onkin tärkeä harjoitella jo alakoulussa.

Lue lisää tupakkatuotteiden mainonnan kiellosta THL:n sivuilta:

Tupakkalaki


3. - 6. luokan tehtävät

Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu