Itsetunto ja lapsi ryhmässä

Kun lapsi arvostaa itseään ja omaa terveyttään riittävästi, se vähentää kiinnostusta tupakkatuotteiden kokeiluun. Lapsen itsetunnon vahvistaminen on tässä kaikkein tärkeintä.

Lapsen itsetunto

Lapsen itsetunnon ja itsensä arvostamisen vahvistaminen on keskeisiä tekijöitä siinä, että lapsi ei ala käyttää tupakkaa, nuuskaa tai sähkötupakkaa.

Itsetunnolla tarkoitetaan lapsen realistista käsitystä omista mahdollisuuksistaan ja rajoitteistaan. Jos lapsella on hyvä itsetunto, hän tiedostaa myös omat puutteensa, mutta ne eivät määritä hänen käsitystä itsestään. Lapsi luottaa itseensä, omiin taitoihinsa ja on ylpeä myönteisistä ominaisuuksistaan.

Omien vahvuuksien tunteminen tukee itsetuntoa. Hyvä itsetunto merkitsee luottamusta itseen, uskallusta ottaa vastaan haasteita ja asettaa tavoitteita, uskoa omiin suoriutumismahdollisuuksiin ja kykyä kestää pettymyksiä. Itsetunto on rohkeutta olla oma itsensä ja tehdä omia valintoja riippumatta muiden mielipiteistä.

Lapsi ryhmässä

Kodista saatujen mallien lisäksi ikätoverit ja kaverit vaikuttavat suuresti siihen, alkaako lapsi tai nuori käyttää tupakkatuotteita.

Kodin vaikutus tupakkatuotteiden käyttöön

Miksi nuoret käyttävät tupakkatuotteita?

Nuorilla vertaispaine on yksi merkittävimmistä syistä aloittaa tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinituotteiden käyttö. Se on myös yksi suurimmista esteistä lopettamiselle. Nuorilla tupakkatuotteiden käytön taustalla on usein pyrkimys parantaa sosiaalista imagoa ja tulla sosiaalisesti hyväksytyksi.


1. - 2. luokan tehtävät

Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu

3. - 6. luokan tehtävät

Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu