Lapsen elinympäristö

Savuton, terveellinen ja turvallinen kasvu- ja kehitysympäristö on jokaisen lapsen oikeus. Lasten ja nuorten tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen tarvitaan sekä yhteiskunnan, yhteisön että yksilöiden toimia.

Yhteiskunnan vaikutus nuorten tupakointiin

Kodin vaikutus nuoren tupakkatuotteiden käyttöön

Aikuisten vastuulla on taata lapsille terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Lapsia puolestaan tulee opettaa toimimaan ympäristössään turvallisesti ja itseään suojellen. Tupakka- ja nikotiinituotteet ovat erittäin vaarallisia kasvaville ja kehittyville lapsille. Passiivinen tupakointi on yhtä lailla vaarallista. Tupakointi on myös paloturvallisuusriski.

Tupakkatuotteiden terveyshaitat

Tupakka- ja nikotiinituotteet vaarantavat luontoa ja eläimiä. Tupakan tumpit ja nuuskapussit saastuttavat luontoa ja vesistöjä. Tupakan kasvatus tuhoaa metsää ja vie kodin monelta eläimeltä.

Tupakkatuotteiden ympäristö- ja globaalit vaikutukset

Tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinituotteiden käyttö ei vaikuta vain yksilöön tai lähiympäristöön vaan koko maailmaan. Tupakkatuotteiden käyttö vaikuttaa haitallisesti ympäristöön sekä vaarantaa ja ihmisoikeuksien toteutumisen.


1. - 2. luokan tehtävät

Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu

3. - 6. luokan tehtävät