Alakoulu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja terveelliseen kasvu- ja kehitysympäristöön. Koulu on kodin ohella tärkeä paikka, jossa lasta kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin.

Tutkimusten mukaan oppilaitosten mahdollisuudet vaikuttaa nuorten terveyskäyttäytymiseen ovat merkittävät. Lue miten mahdollistaa nikotiiniton oppilaitos.

Pohja nuoruuden ja aikuisiän tupakoimattomuudelle luodaan jo alakouluiässä. Lapsuuden myönteiset oivallukset kantavat pitkälle nuoruuteen ja aikuisuuteen.

Ensimmäistä kertaa tupakkaa saatetaan maistaa jo alakouluiässä – jopa kolmannella luokalla. Kouluterveyskyselyn mukaan 4.- ja 5.-luokkalaisista tytöistä 2,8 % ja pojista 8,3 % on käyttänyt vähintään kerran tupakkaa, nuuskaa tai sähkötupakkaa. Alaikäisten tupakointi on Suomessa vähentynyt, mutta nuuskan ja sähkötupakan käyttö on viime vuosina yleistynyt.

Alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön tilastot

Kouluterveyskysely (THL)

Lapsen sosioekonominen tausta vaikuttaa suuresti hänen elintapoihinsa ja valintoihinsa. Koulu voi olla tärkeässä roolissa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisessa ja ohjata lasta terveellisiin elintapoihin.

Lasten hyvinvointi- ja terveyserot (THL)

Nikedu auttaa käsittelemään tupakkateemaa ikätasoon sopivalla tavalla

NikEdu-sivusto pohjautuu perusopetuksen tavoitteisiin ja laaja-alaiseen oppimiseen. Sivusto tarjoaa tietoa, tukea ja välineitä käsitellä tupakkateemaa yhdessä lasten kanssa ikätasoon sopivalla tavalla. Sivuston tietosisällöt on suunnattu ensisijaisesti opettajien käyttöön niin, että opettajat voivat soveltaa tietoja opetuksessaan ja poimia sivustolta sopivia tehtäviä oppilailleen. Tehtävät on jaoteltu eri kouluasteille, eri teemojen mukaan.

Alakoulun ensimmäisillä luokilla teemaa lähestytään laajemmin kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin kautta. Ylemmillä luokilla teemaa käsitellään suoremmin nikotiinituotteiden kautta.

Mitä ovat tupakkatuotteet?

Tupakkatuotteilla tässä tarkoitetaan kaikkia nikotiinia sisältäviä tuotteita eli tupakkaa, nuuskaa ja sähkötupakkaa. Kaikki tupakkatuotteet ovat terveydelle haitallisia. Erityisen haitallisia ne ovat lapsille ja nuorille.

Tupakkatuotteiden terveyshaitat

Alakoulu-osion sisällöt ja tehtävät

Opetussuunnitelma

Terveystottumukset

Itsetunto ja lapsi ryhmässä

Lapsen elinympäristö

Media, mainonta ja tupakkatuotteet