Oppilaitokset

Koulu voi vaikuttaa merkittävästi lapsen ja nuoren elintapoihin ja ohjata terveelliseen elämään. Tähän osioon on koottu tietoa tupakasta, nuuskasta, sähkötupakasta ja nikotiinista opetuksen ja päätöksenteon tueksi. Sisällöt on suunnattu ensisijaisesti opettajille ja oppilashuollolle. Oppilaille suunnatut tehtävät on suunniteltu eri ikätasot ja kehitysvaiheet huomioiden.