Nikotiiniton nuorisotyö -koulutus

Nikotiiniton nuorisotyö -koulutus on saanut alkunsa Syöpäjärjestöjen ja Kajaanin nuorisotoimen yhteistyöstä vuosina 2017-2018. Kajaanilaiset nuorisotyöntekijät kokivat kaipaavansa luotettavaa tietoa tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyen sekä työkaluja aiheen puheeksi ottamiseen sekä tuotteiden käyttöön puuttumiseen ja lopettamisen tukemiseen. Yhteistyön tuloksena rakennettiin nuorisotyöntekijöille suunnattu Nikotiiniton nuorisotyö -koulutusmalli. Maksuttomia koulutuksia on järjestetty tämän jälkeen 2-4 paikkakunnalla vuodessa. Syöpäjärjestöt vastaa koulutuksen organisoinnista ja mahdollisista koulutukseen liittyvistä kustannuksista.

Koulutus tarjoaa nuorisotyöntekijöille ajankohtaista tietoa tupakka- ja nikotiinituotteista sekä työkaluja, joiden avulla he voivat omassa toimintaympäristössään ottaa tuotteiden käytön puheeksi nuorten kanssa ja tukea nuoria käytön lopettamisessa sekä ennaltaehkäistä käytön aloittamista. Ennen koulutusta toteutetaan koulutukseen osallistuville kevyt taustakartoitus, jonka perusteella koulutus räätälöidään kunkin paikkakunnan tarpeisiin sopivaksi. Varsinainen koulutus on yksipäiväinen (n.3-4h). Koulutus koostuu luento- ja työpajaosuuksista. Luento-osuudessa käsitellään esimerkiksi nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä ilmiönä, tuotteiden haittoja sekä motivoivaa vuorovaikutusta. Työpajaosuudessa tarkoituksena on tuottaa pienryhmissä nuorisotyön toimintaympäristöön soveltuva toimintasuunnitelma, jonka avulla ehkäistään nuorten  tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön aloittamista ja tuetaan käytön lopettamista. Koulutuksessa syntyneistä ideoista ja suunnitelmista tuotetaan materiaalia myös NikEdu.fi-sivuston materiaalipankkiin.

Mikäli olet halukas saamaan koulutuksen omalle paikkakunnallesi, otathan yhteyttä sähköpostitse nikedu@cancer.fi