Nikotiiniton nuorisotyö: Case-Kajaani

Vuonna 2017-2018 Suomen Syöpäyhdistys toteutti yhteistyössä Kajaanin  nuorisotoimen kanssa koulutusprosessin, jonka tarkoituksena oli tarjota nuorisotyöntekijöille työkaluja tupakka- ja päihdeasioiden käsittelyyn niin nuorisotaloilla kuin etsivän nuorisotyön piirissä.

Taustakartoituksen perusteella kajaanilaisten nuorisotyöntekijöiden lisäkouluttautumistarpeet ja toiveet painottuivat päihdetuntien  ja toteutuksen suunnittelun tukeen, yhteisten toimintatapojen luomiseen ja luotettavan tiedon löytämiseen ja näkemystä siihen. Kajaanilaiset nuorisotyöntekijät pohtivat työssään usein sitä, miten tupakka-aiheet pitäisi ottaa nuorten kanssa puheeksi , miten tuotteiden käyttöön puututtaisiin sekä sitä, miten nuorten lopettamisyrityksiä tuetaan rakentavasti.

Kajaanin koulutus suunniteltiin työpajatyöskentelyyn ja luento-osuuksiin perustuvaksi. Koulutukseen osallistuvien toiveiden perusteella mukaan pyydettiin myös EHYT ry, joka tarjosi asiantuntemustaan kannabis-aiheista. Prosessin päätyttyä lopputuotoksena Kajaanin nuorisotoimeen suunniteltiin yhtenäiset pelisäännöt nikotiini- ja tupakkatuotteiden käsittelyyn liittyen. Yhtenäisten nikotiinituotteisiin liittyvien pelisääntöjen on tarkoitus tavoittaa kaikki nuorisotoimen työntekijät, nuorisotiloissa käyviä nuoria unohtamatta!

Prosessin aikana tuotettiin konkreettinen nuorille suunnattu tupakkatieto-tapahtumapäivän suunnitelma, joka asetettiin myös nuorisotoimen työsuunnitteluun liittyvään vuosikelloon säännöllisesti toteutettavaksi. Lisäksi opittiin lisää motivoivan puheen käytännöistä ja luotiin työntekijöille valmis malli puheeksioton ja puuttumisen tavoista erityisesti alaikäisten nuorten kohtaamiseen. Kaikki koulutuksen aikana syntyneet konkreettiset työkalut ja materiaalit tuotetaan sovellettavaan muotoon myös Nikedu.fi – materiaalipankkiin.

Suomen Syöpäyhdistys järjestää kaksi kertaa vuodessa Nikotiiniton nuorisotyö – koulutuksen, joka räätälöidään kunkin paikkakunnan omien tarpeiden ja erityispiirteiden pohjalta. Mikäli olet kiinnostunut saamaan koulutuksen paikkakunnallesi ja kuntasi nuorisotyöntekijöille, jätä meille yhteydenottopyyntö Nikedu.fi-sivuston palautelomakkeen kautta.