Nuorisotyö

Nuorisotyöntekijä voi vaikuttaa nuoren valintoihin!

Ensimmäiset tupakka-, nuuska- ja sähkötupakkakokeilut aloitetaan usein murrosiän kynnyksellä. Nuorisotaloilla ja nuorisotyöntekijöillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa toiminnan piirissä oleviin nuoriin ja heidän asenteisiinsa. Nuorisotyöntekijä voi omalla toiminnallaan näyttää esimerkkiä, toimia roolimallina sekä luoda nuorisotaloista niin savuttoman kuin nuuskattoman, turvallisen kasvu- ja kehitysympäristön nuorille.

Koska nuoret ovat tekemisissä nuorisotyöntekijöiden kanssa vapaa-ajallaan, kontaktit ovat usein epämuodollisia ja syntyvät nuorten omien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, sen mukaan minkä nuori kokee ja valitsee omakseen. Tämä mahdollistaa välittömän ja luontevan kohtaamisen nuoren kanssa, joka on nuorisoammattilaiselle mainio mahdollisuus niin kannustavan kuin kriittisen kasvatustyön toteuttamiseen.

Koulun ja kodin ohella myös siis nuorisotalot ovat paikkoja, missä nuoria voidaan kannustaa terveellisiin elämäntapoihin ja tekemään terveyden kannalta fiksuja päätöksiä.  Tupakkatuotteista kieltäytyminen tai niiden käytön lopettaminen vaatii tietoa, motivaatiota ja taitoja. NikEdu-sivuston nuorisotyöosuuden tavoitteena on tarjota tietoa ja tukea niin nuorisotyön johtajille kuin nuorten parissa toimiville ohjaajille siitä, miten ennaltaehkäistä nuorten tupakkatuotteiden käyttöä, luoda nikotiinittomuutta tukeva ympäristö tai tukea tupakkatuotteiden käytön lopettamista rakentavasti ja nuorten tarpeet huomioiden.

Mitä NikEdu tarjoaa?

NikEdu-sivustolle on koottu tietoa nuorten tupakkatuotteiden käytöstä ja vinkkejä nuorisotyöntekijöille siihen, miten keskustella tupakkatuotteista ja riippuvuudesta nuorten kanssa.

NikEdu:n nuorisotyö-osiossa tarjolla oleva tieto ja materiaali on tuotettu nuorisotalotyön ja etsivän nuorisotyön parissa työskenteleville ohjaajille. Useat nuorten kanssa toteutettavat tehtävät on suunniteltu ensisijaisesti yläkouluihin, mutta ovat mainiosti sovellettavissa myös nuorisotyön arkeen. Kaikki ohjaajan työn tueksi tarkoitetun materiaalin löydät NikEdu.fi:n Materiaalit-osiosta!

Miksi nuoret käyttävät tupakkatuotteita?

Tupakkatuotteiden terveyshaitat

Hyvä tietää kokeiluista ja riippuvuudesta

Eri ikäkaudet – miten puhua tupakkatuotteista?