Tietopaketit

Yhteiskunnan vaikutus nuorten tupakointiin

Nuorten tupakkatuotteiden käytön ehkäisyyn ja vähentämiseen tarvitaan sekä yhteiskunnan, yhteisön että yksilöiden toimia. Yhteiskunnan normit ja arvot vaikuttavat suuresti käyttäytymiseemme.

Laki ja hinta

Yhteiskunnan tasolla voimme vaikuttaa nuorten tupakkatuotteiden käyttöön hintapolitiikalla, lainsäädännöllä ja viestinnällä. Hinta on tärkeimpiä tekijöitä, joilla voidaan vaikuttaa nuorten tupakoinnin ja nuuskaamisen aloittamiseen. Korkea hinta vähentää aloittamisen riskiä.

Lainsäädännöllä, erityisesti tupakkalailla, voimme vaikuttaa tupakkatuotteiden saatavuuteen, käytön hankaloittamiseen ja nuorten elinympäristöihin. Tupakkalakia tukee terveyttä edistävä viestintä. Viestinnän tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin ja motivoida tupakkatuotteiden välttämiseen ja käytön lopettamiseen. Myös terveydenhuolto tukee tupakoimattomuutta.

Tupakkalaki

Elinympäristö, koulut ja vanhemmat

Vanhemmat ja koulut ovat tärkeässä asemassa nuorten tupakkatuotteiden käytön ehkäisyssä. Tiedon jakaminen sekä kouluille että vanhemmille onkin olennaista.

Nikotiiniton oppilaitos

Vanhemmat

Oppilaitosten päihdekasvatuksella on tärkeä rooli. Siksi terveysosaamista koskevan opetuksen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon toiminnan tavoitteet on sisällytetty opetussuunnitelmaan.

Päihdekasvatus (THL)

Nuorten tupakkatuotteiden käyttöä voidaan ehkäistä yleistä hyvinvointia vahvistamalla. Muun muassa liikuntaharrastusten on todettu ehkäisevän tupakkatuotteiden käyttöä. Harrastusmahdollisuuksien järjestäminen on siten yksi tärkeä keino.

Lisäksi tupakka- ja nikotiinituotteiden ilmiöitä on lähestyttävä elinympäristön näkökulmasta. Elinympäristömme tulisi suojella lapsia ja nuoria tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöltä. Nuorten tupakkatuotteiden käyttöä ehkäistään muuttamalla elinympäristöjä sellaiseksi, että ne tukevat tupakoimattomuutta ja että tupakkatuotteiden rooli ja näkyvyys nuoren arjessa on mahdollisimman pientä. Mitä vähemmän tupakkatuotteiden käyttöä näkyy, sitä vähemmän nuori saa vaikutteita niiden käyttämiseen.

Savuton Suomi 2030

Monet kansalaisjärjestöt tekevät aktiivista työtä lasten ja nuorten terveyden sekä hyvinvoinnin turvaamiseksi ja tupakoinnin sekä muiden nikotiinituotteiden käytön vähentämiseksi.

Yksi näkyvimmistä toimijoista on Savuton Suomi 2030 -verkosto. Usean järjestön muodostama verkosto edistää tupakattomuutta ja nikotiinittomuutta Suomessa. Tavoitteena on Savuton Suomi vuoteen 2030 mennessä.

Savuton Suomi 2030