Tehtävät / Alakoulu

Uusi some-palvelu

Tavoite

Vahvistaa oppilaiden kykyä sanoa ei kiitos. Oppilas oppii näkemään, millaiset asiat sosiaalisessa ympäristössä ja mediassa vaikuttavat hänen terveyskäyttäytymiseensä. Oppilas oppii tarkastelemaan riippuvuutta sekä fyysisenä että sosiaalisena ilmiönä.

Toteutus

Luokka kartoittaa yhdessä ennakkotietonsa tupakka- ja nikotiinituotteista; mitä he tietävät tuotteista, ovatko he kohdanneet niitä arjessa jne.

Tämän jälkeen oppilaat voivat jakautua kiinnostuksensa mukaan selvittämään lisätietoa tupakasta, sähkötupakasta ja nuuskasta. Tiedot voi kasata sähköiselle alustalle tai luokan taululle, jota kaikki voivat työstää. Oppilaat esittelevät löytämänsä tiedot muille ryhmille.

Oppilaat pohtivat sosiaalisen median viestejä suhteessa kerättyyn tietoon. Ovatko ne todenmukaisia? Miten sosiaalisessa mediassa vastaan tulevien viestien todenmukaisuutta voidaan arvioida?

Huomiota voidaan kiinnittää esimerkiksi siihen, millaisiin viiteryhmiin nuuska kuuluu ja pohtia sitä, miten tällaista kulttuuria voisi muuttaa. Onko esimerkiksi tiettyjä ryhmiä, joissa nuuskaa käytetään erityisen paljon ja miten tällaisen ryhmän käytökseen ja/tai asenteeseen voidaan vaikuttaa.

Oppilaat voivat myös kehittää uuden some-palvelun (esimerkiksi sovelluksen) tai suunnitella tupakkatuotteiden vastaisen kampanjan/some-mainoksen.

Some-palvelu

Oppilaat kehittävät ryhmissä uuden some-palvelun, joka tukee päihteettömyyttä. Oppilaat voivat suunnitella palvelulle oman logon, toimintatavan, miten palvelun käyttäjäksi pääsee, miten sitä markkinoidaan nuorille. Oppilaat voivat myös keksiä viestejä ja viestiketjuja, joissa tuetaan nikotiinitonta elämää.

Ryhmät esittelevät toisilleen keksimänsä some-palvelun, sen logon, toiminta-ajatuksen ja keksimänsä viestiketjut. Luokka keskustelee palveluista yhdessä ja arvioi ryhmien ideoiden vahvuuksia.

Kampanja/mainos

Oppilaat suunnittelevat tupakkatuotteiden vastaisen mainoksen tai kampanjan tietylle kohderyhmälle.

Ryhmät esittelevät toisilleen tuotoksensa. Sen jälkeen he voivat esimerkiksi äänestää näistä vuoden kampanjan/mainoksen. Jokaisen tulee perustella lyhyesti, miksi valitsi juuri ko. kampanjan/mainoksen.


Katso myös

Tehtävät / Alakoulu