Tietopaketit

Alaikäisten tupakkatuotteiden käyttö – tilastot

Alakoulussa tupakoinnin ja muiden nikotiinituotteiden käytön kokeilut ovat vielä harvinaisia ja tuotteiden käyttö harvoin on vielä säännöllistä. Yläkouluiässä tupakkatuotteiden käytön kokeilut lisääntyvät.

Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan sekä tupakkakokeilut että päivittäinen tupakointi on vähentynyt 12–18 vuotiaiden suomalaisten nuorten keskuudessa 2000-luvun alusta. Tupakoinnin kokeiluikä sekä säännöllisen tupakoinnin aloittamisikä ovat siirtyneet myöhemmiksi. Samankaltaisia tuloksia nuorten tupakointitrendien suunnasta on saatu myös Kouluterveyskyselyistä vuosilta 2000-2017.

Vuoden 2017 Nuorten terveystapatutkimuksessa 12-vuotiaista pojista 6 % ja tytöistä 2 % kertoi kokeilleensa tupakkaa. 14- ja 16-vuotiaiden joukossa enemmistössä olivat vielä ne, jotka eivät olleet kokeilleet tupakkaa. 18-vuotiaista tytöistä 57 % ja pojista 56 % oli kokeillut tupakkaa.

Vuonna 2017 päivittäin tupakkatuotteita (mm. tupakka ja nuuska) käytti 14-vuotiaista tytöistä 2 % ja pojista 1 %. 16- ja 18-vuotiaiden joukossa pojat käyttivät tupakkatuotteita päivittäin hieman tyttöjä useammin. 16-vuotiaista tytöistä 8 % ja pojista 9 % käytti tupakkatuotteita päivittäin. 18-vuotiaista tytöistä 13 % ja pojista 21 % käytti tupakkatuotteita päivittäin. 12-vuotiailla tupakkatuotteiden päivittäinen käyttö on harvinaista.

Nuuskan kokeilu on lisääntynyt nuorten keskuudessa 2000-luvun aikana. Pojilla nuuskan käyttö on selvästi yleisempää kuin tytöillä.

Tietoisuus sähkötupakasta on nuorten keskuudessa kasvanut. Sähkötupakkaa kokeillaan yleensä hieman vanhempana. Noin puolet sähkötupakassa nikotiinipitoisia nesteitä.

Lähde

Nuorten terveystapatutkimus 2017: Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen.  Sosiaali- ja terveysministeriö.

Nuorten tupakointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kouluterveyskysely 2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.