Tietopaketit

Tupakka- ja nikotiinituotteiden terveyshaitat

Tupakka- ja nikotiinituotteilla tarkoitetaan tupakkaa, nuuskaa, sähkösavuketta ja vesipiippua.  Tupakka- ja nikotiinituotteita yhdistää nikotiini ja sen aiheuttama nikotiiniriippuvuus. Kaikki tupakkatuotteet ovat haitallisia riippumatta siitä, käytetäänkö niitä polttamalla, nuuskaamalla vai pureskelemalla vai altistutaanko niille passiivisesti.

Tupakka

Tupakka ja erityisesti tupakansavu sisältävät yli sata ihmiselle haitallista yhdistettä ja yli 60 syöpää aiheuttavaa ainesosaa eli karsinogeeniä. Tupakansavun sisältämät aineet imeytyvät verenkiertoon ja kulkeutuvat kaikkialle elimistöön. Tärkeimmät savukkeen sisältämät myrkylliset yhdisteet ovat terva, häkä ja nikotiini. Terva sisältää erilaisia syöpää aiheuttavia ainesosia, häkä eli hiilimonoksidi heikentää veren hapenkuljetuskapasiteettia ja nikotiini aiheuttaa vakavia sairauksia.

Tupakointi vaurioittaa lähes jokaista elimistömme osaa ja aiheuttaa monia vakavia sairauksia sekä ennenaikaisia kuolemia. Tupakointi aiheuttaa muun muassa syöpää, keuhkosairauksia sekä sydän- ja verisuonisairauksia. Jopa 90 prosenttia keuhkosyövistä johtuu tupakoinnista.

Lue lisää tupakoinnin haitoista:

Ilman syöpää -sivusto

Fressis-sivusto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tupakoinnin haittoja lapsille ja nuorille

Tupakoinnista johtuvat lyhytaikaiset terveysvaikutukset nuorilla ovat hengitystieoireet ja nikotiiniriippuvuus. Tupakan savu aiheuttaa ärsytysoireita, kuten limakalvoärsytystä ja silmien kirvelyä. Tupakointi vaikuttaa myös nuorten fyysiseen kuntoon alentaen keuhkojen toimintaa. Tupakointi nostaa sykettä ja verenpainetta.

Lapsen ja nuoren kehittyvät elimet vaurioituvat herkästi tupakansavun myrkyistä. Esimerkiksi vielä kehittyviin keuhkoihin tupakansavu aiheuttaa toiminnallisia ja rakenteellisia peruuttamattomia vaurioita. Myrkyt aiheuttavat pysyviä muutoksia myös sydämeen ja verenkiertoelimiin.

Varhain aloitettu tupakointi vaikuttaa lapsen pituuskasvuun haitallisesti. Varsin pian tupakoinnin aloittamisen jälkeen muutoksia voidaan havaita myös suun ja hampaiden alueella sekä ihossa. Tupakan aiheuttamat vakavat sairaudet puhkeavat sitä aikaisemmin mitä varhaisemmassa iässä tupakoinnin aloittaa.

Passiivinen tupakointi

Ympäristön tupakansavu eli niin sanottu passiivinen tupakointi on erityisen haitallista lapsille. Passiivinen tupakointi on aina suuri riski lapsen terveydelle. Ympäristön tupakansavu lisää lapsen riskiä sairastua toistuviin hengitystie- ja korvatulehduksiin sekä astmaan ja allergioihin. Tupakansavu huonontaa lapsen vastustuskykyä ja lisää alttiutta tulehdustaudeille. Tupakansavu ärsyttää silmiä, kurkkua ja hengitysteitä. Jos lapsi altistuu jatkuvasti tupakansavulle, hänen verisuoniinsa voi tulla alkavan sepelvaltimotaudin kaltaisia muutoksia.

Varhainen altistus tupakalle vaikuttaa myöhemmin myös tupakkariippuvuuden syntyyn ja tupakoinnin aloittamiseen. Tupakalle altistunut lapsi aloittaa herkemmin tupakoinnin ja jää siihen helpommin koukkuun.

Lue lisää passiivisen tupakoinnin haitoista:

Ilman syöpää -sivusto

Suomen ASH

Nuuska

Nuuska on tupakasta jauhamalla valmistettu tupakkatuote. Nuuskaa käytetään usein suussa, ylä- tai alahuulen alla. Suomessa käytetään yleisemmin ruotsalaista kosteaa nuuskaa, jota myydään sekä irtonuuskana että annospusseina. Muita suussa käytettävän nuuskan kaltaisia tuotteita ovat nenänuuska sekä purutupakka. Suomessa nuuskan käyttö on viime vuosina yleistynyt etenkin nuorten poikien keskuudessa.

Nuuskan käyttö Suomessa

Nuuska sisältää 2500 kemiallista yhdistettä, joista 28 on syöpää aiheuttavia aineita eli karsinogeenejä. Nuuskan sisältämät aineet, erityisesti nikotiini, imeytyvät verenkiertoon suun limakalvon läpi ja pitää käyttäjän nikotiinipitoisuuden pitkään korkealla.

Lue lisää nuuskan käytön haitoista:

Ilman syöpää -sivusto

Fressis-sivusto

Sähkötupakka

Sähkötupakka tai sähkösavuke on sähköllä toimiva höyrystinlaite. Käyttö muistuttaa tavallisen savukkeen käyttöä. Laite koostuu kolmesta osasta, jotka ovat akku, höyrystin ja nestesäiliö. Sähkötupakassa käytetään erilaisia ja erimakuisia nesteitä, jotka kuumentaessa höyrystyvät. Nesteitä saa nikotiinilla ja ilman sitä.

Sähkötupakan käytön pitkäaikaisvaikutuksista terveyteen ei ole vielä tutkimusnäyttöä, koska savukkeet ovat vasta hiljattain tulleet markkinoille. Kuitenkin niin sähkötupakkanesteiden kuin sähkötupakan käytössä muodostuvan höyryn on todettu sisältävän terveydelle haitallisia aineita, mutta pienempiä määriä kuin savukkeissa.

Nuoria sähkötupakassa viehättävät makeat höyrystettävät nesteet. Sähkötupakan käyttö lisää nuorten riskiä aloittaa tavallisen tupakan polttaminen. Sähkötupakassa käytetyt nikotiininesteet ovat vaarallisia ja nieltynä lapselle jopa hengenvaarallisia.

Lue lisää sähkötupakan haitoista:

Ilman syöpää -sivusto

Fressis-sivusto

Vesipiippu

Vesipiippua käytetään erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Vesipiippua poltetaan usein pitkiä aikoja kerrallaan ja yhdessä muiden kanssa. Erityisesti nuoria houkuttelevat vesipiipussa poltettavat erimakuiset seokset, kuten mintulla, vaahtokarkilla ja suklaalla maustetut.

Vesipiippu on tupakkatuote, jossa poltetaan erilaisia ja eri makuisia seoksia, jotka sisältävät mm. tupakkaa ja yrttejä. Vesipiipussa seos kuumenee hiilen avulla ja syntyy savua, joka suodatetaan veden läpi ja imetään suuhun ja keuhkoihin. Vesipiippua pidetään virheellisesti usein tupakointia vaarattomampana, mutta todellisuudessa vesipiipun polttaja saa viisi kertaa enemmän syöpää aiheuttavia aineita kuin tupakoitsija. Lisäksi tervaa ja häkää syntyy vesipiipusta moninkertainen määrä.

Vesipiipusta on myös sähköinen versio nimeltä e-shisha, joka on kertakäyttöinen ja muistuttaa sähkötupakkaa.

Lue lisää vesipiipun haitoista:

Ilman syöpää -sivusto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Nikotiini ja riippuvuus

Nikotiiniriippuvuus on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä johtuva fyysisen ja psyykkisen riippuvuuden aiheuttama oireyhtymä. Psyykkiseen riippuvuuteen sisältyvät sosiaalinen-, tapa- ja tunneriippuvuus. Fyysisen riippuvuuden aiheuttaa nikotiini. Tupakka- ja nikotiinituotteista aiheutuva nikotiiniriippuvuus kehittyy yksilöllisesti. Arviolta 10-15 % ei tule nikotiinista riippuvaisiksi, kun taas kolmanneksella fyysinen riippuvuus on voimakas.

Nuoren nikotiiniriippuvuus kehittyy pikkuhiljaa tupakointikokeilujen lisääntyessä. Riippuvuuden kehittyminen on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat niin perintö- kuin ympäristötekijätkin. Keskimäärin ensimmäiset riippuvuuden merkit ilmenevät kuukaudessa, jos nuori polttaa edes kaksi savuketta viikossa.

Fyysinen riippuvuus

Nikotiini aiheuttaa aluksi myrkytysoireita, kuten pahoinvointia. Jo ensimmäisestä tupakointikerrasta tai nuuskan käytöstä lähtien elimistö kuitenkin alkaa tottua nikotiiniin ja riippuvuussuhde alkaa syntyä. Nikotiinia on saatava yhä useammin ja yhä enemmän.

Fyysinen riippuvuus syntyy, kun hermosolut aktivoituvat nikotiinin vaikutuksesta. Fyysisen riippuvuuden merkkejä ovat vieroitusoireet nikotiinin käytön loputtua.

Psyykkinen riippuvuus

Psyykkinen eli henkinen riippuvuus liittyy tunnetiloihin ja oppimiseen. Tupakkatuotteiden käyttäjä kokee, että tuote tuottaa mielihyvää tai antaa itsevarmuutta hankalassa tilanteessa. Tupakalla saatetaan myös palkita itseä selviytymisestä tai onnistumisesta.

Sosiaalinen riippuvuus

Sosiaalinen riippuvuus on kyseessä silloin, kun tupakka tuntuu kuuluvan luonnollisena osana tiettyihin sosiaalisiin tilanteisiin. Nuorilla on luontainen halu kuulua porukkaan ja käyttäytyä ryhmän sääntöjen ja odotusten mukaisesti. Tupakointihetket lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Lue lisää nikotiiniriippuvuudesta:

Ilman syöpää -sivusto

Fressis-sivusto

Lähteet

Ekbland ym. 2017. Maternal Smoking During Pregnancy and the Risk of Psychiatric Morbidity in Singleton Sibling Pairs. Nicotine & Tobacco Research.

Ekbland ym. 2015. Sikiön tupakka-altistuksen vaikutukset lapsen terveyteen. Suomen lääkärilehti 70 (10): 629-634.

Patja, K. & Vertio, H. 2009. Tupakoimattomuuden edistäminen. Terveyskirjasto.

Post, A., Gilljam, H., Rosendahl, I., Bremberg, S. & Galanti, M. R. 2010. Symptoms of nico-tine dependence in a cohort of Swedish youths: a comparison between smokers, smokeless tobacco users and dual tobacco users. Addiction, 105, 740–6.

Ruokolainen, O., Ollila, H., Sandström, P. & Heloma, A. Sähkösavukkeiden terveyteen liittyvät vaikutukset ja teho tupakoinnin lopettamisessa. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos – tutkimuksesta tiiviisti 19.

Schepis, T.S. & Rao, U. 2005. Epidemiology and etiology of adolescent smoking. Current Opinion In Pediatrics 17 (5), 607–612.

Suomen ASH ry.

Vierola, Hannu. 2006. Tyttöjen ja naisten tupakkatietokirja. Pysy nuorena – elä kauemmin. Helsinki: Tietosanoma.

Wickholm, S., Lahtinen, A., Ainamo, A. & Rautalahti, M. 2012. Nuuskan terveyshaitat. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim, 128 (10), 1089–96.

WHO. Health effects of smoking among young people.

World Health Organization EMRO. Young people and tobacco use.

WHO. Electronic Nicotine Delivery Systems and Electronic Non-Nicotine Delivery Systems (ENDS/ENNDS) (pdf).