Tehtävät / Alakoulu

Terveys-lehti

Tavoite

Oppia huolehtimaan terveydestä. Vahvistaa medialukutaitoa sekä kykyä käyttää lähdemateriaalia ja ilmaista omia ajatuksia.

Toteutus

Oppilaat toteuttavat ryhmätyönä Terveys-verkkolehden. Kukin ryhmä tekee lehteen jutun eri terveysaiheesta:

 1. ravinto
 2. liikunta
 3. uni ja lepo
 4. hyvä mieli, harrastukset ja kaverit sekä
 5. tupakka- ja nikotiinituotteiden vaarallisuus.

Esimerkkejä lehden sisältöjen toteutustavoista:

 • Haastattelu: Haastatellaan esimerkiksi yläkoululaisia, jotka eivät käytä tupakkatuotteita. Miksi ei kannata tupakoida/nuuskata/käyttää sähkötupakkaa? Miksi he eivät itse käytä tuotteita? Miten he ovat selvinneet yläkoulussa tupakoimatta/nuuskaamatta/sähkötupakoimatta?
 • Artikkeli: Kootaan tietoa tupakkatuotteiden haitoista ja vaaroista. Mitä tupakkatuotteet sisältävät? Miksi tupakkatuotteet ovat vaarallisia? Miten tupakkatuotteiden käyttö vaikuttaa hyvinvointiin? Mitä haittaa tupakkatuotteista on erityisesti nuorelle?
 • Uutinen: Kirjoitetaan uutisjuttu tupakkatuotteisiin liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta.
 • Mielipidekirjoitus: Kirjoitetaan mielipidekirjoitus esimerkiksi nuorten tupakoinnista, tupakoinnista koulussa/yläkoulussa tai lasten ja nuorten parissa toimivien aikuisten tupakoinnista. Mitä mieltä kirjoittaja asiasta on? Mitkä ovat perustelut?
 • Mainos: Suunnitellaan tupakoinnin vastainen mainos

Ryhmät etsivät aiheesta tietoa ja materiaalia. Opettaja voi myös jakaa oppilaille aihetta koskevaa materiaalia. Luokka keksii lehdelle yhdessä kivan nimen ja ideoi kiinnostavia otsikoita. Lehden voi toteuttaa myös paperisena versiona.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden vaarallisuutta voi tarkastella muun muassa seuraavista näkökulmista:

 • Tupakansavu pilaa ilmaa ja on vaarallista ihmisille ja eläimille. Siltä pitää suojautua.
 • Tupakan tumpit ja nuuskapussit roskaavat ympäristöä ja näyttävät epäsiisteiltä. Niiden syöminen on vaarallista ihmisille ja eläimille. Tumpeista ja nuuskapusseista syntyy valtavat määrät myrkyllistä jätettä.
 • Tupakointi sytyttää monta tulipaloa.

Katso myös

Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu