Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille

Reilun pelin säännöt – yhdessä nuorten kanssa

Reilun pelin säännöt! Nuoriso-ohjaajalle nuorisotilojen sääntöjen laatiminen ja niiden noudattamisen tarkkailu ovat tuttua puuhaa. Voitte luoda nuorten kanssa yhteistyössä erikseen pelisäännöt myös tupakkatuotteisiin liittyen.

Tavoite

Pelisäännöillä kerrotaan kaikille, kuinka nuorisotiloilla toimitaan ja mitkä ovat nuorisotilan perusperiaatteet. Yhteisillä pelisäännöillä luodaan nuorisotoiminnassa mukana oleville yhteiset toimintatavat kunnioittaen erilaisia näkemyksiä sekä vahvistetaan me-henkeä.

Toteutus

  1. Kutsu talolla käyvät nuoret koolle ja keskustelkaa avoimesti talolla esiintyvistä tupakkatuotteiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä ja tapakulttuurista: käytetäänkö talolla salaa nuuskaa, käyvätkö nuoret nurkan takana tupakalla? Pidä keskustelun ilmapiiri vapaamuotoisena ja avoimena.
  2. Pohdi nuorten näkemysten perusteella tavoite pelisäännöille ohjaajan näkökulmasta: Yhteisten pelisääntöjen tavoite voi olla esim. nuuskaton nuorisotalo tai se, että kukaan ei tupakoi talolla oleskelun aikana.
  3. Pohdi tämän jälkeen pelisääntöjen tavoite nuorten näkökulmasta: mitä hyötyä yhteisistä pelisäännöistä on nuorille, miten pelisäännöt tukevat nuorten terveyttä ja kannustavat nikotiinittomuuteen?
  4. Pelisääntöjä laadittaessa on hyvä pohtia sitä, noudatetaanko talolla rangaistus vai palkinto – menetelmää. Esimerkiksi: Jos nuorelta löytyy nuuska huulesta, talo menee kiinni 30 minuuttia aikaisemmin. Tai vaihtoehtoisesti: Jos keneltäkään alaikäiseltä nuorelta ei löydy nuuskaa tai tupakkaa kolmeen kuukauteen, nuorille jaetaan kahviosta tai vastaavasta ilmainen herkku tai tehdään jotain kivaa yhdessä?
  5. Tavoitteiden asettamisen ja pelisääntöjen selkeytymisen jälkeen voitte koota yhdessä kiteytetyn listan ja julisteen tupakkatuotteisiin liittyvistä pelisäännöistä kaikkien nähtäville.