Tietopaketit

Nuorten nuuskan käyttö Suomessa

Nuuskan suosio on kasvanut viime vuosina huolestuttavasti erityisesti poikien keskuudessa. Nuuska mielletään usein tiettyjä urheilulajeja harrastavien poikien päihteeksi. Se ei ole kuitenkaan pelkästään esimerkiksi jääkiekkoa tai salibandya pelaavien juttu, vaan yhä suositumpaa myös muiden nuorten keskuudessa.

Koska nuuskaa ei myydä Suomessa, sen saatavuus vaihtelee ja siksi käytössä on nähtävissä aluekohtaisia eroja. Nuoret saavat nuuskaa pääasiassa vertaisvälitysrinkien kautta. Tällaisia rinkejä on esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. Nuuskaa tuodaan laivoilta tai Ruotsista. Välitystoiminnassa hakijat saavat usein myös taloudellista voittoa. Harva nuori tietää, että nuuskan myyminen ja antaminen kaverille on laitonta ja siitä voi seurata rangaistuksia.

Nuoret liittävät nuuskaamiseen paljon positiivisia mielikuvia. Se koetaan paremmaksi ja terveellisemmäksi kuin tupakka, miehekkääksi, hyväksyttäväksi sekä helpoksi ja käteväksi käyttää.

Houkutteleva mieskuva

Nuuskan käyttäjien viiteryhmä ja nuuskaan liittyvä mieskuva ovat monen nuoren miehen näkökulmasta houkuttelevia. Nuoret liittävät nuuskan käyttäjiin positiivisia ominaisuuksia, kuten miehekkyyttä, rentoutta, huolettomuutta, fiksuutta, rohkeutta, sosiaalisuutta ja urheilullisuutta. Nuorten mielikuva nuuskaavasta nuoresta onkin paljon positiivisempi kuin mielikuva tupakoivasta nuoresta.

Tytötkin kiinnostumassa?

Tyttöjen suhtautuminen nuuskaan on ollut pitkään kielteistä: heidän mielestään nuuskan käyttö on tyhmännäköistä ja nuuska haisee ja maistuu pahalta. Tytöillä päivittäinen nuuskan käyttö on yhä harvinaista, mutta myös tyttöjen nuuskan kokeilut ja käyttö ovat yleistyneet. Tytöt eivät myöskään suhtaudu poikien nuuskan käyttöön enää niin kielteisesti.

Pojat pitävät nuuskaa poikien ja miesten tuotteena. Tyttöjen nuuskan käyttöä pidetään vielä enimmäkseen epäluonnollisena ja vastenmielisenä. Myös pojat alkavat kuitenkin tottua tyttöjen nuuskakokeiluihin. Tytön nuuskan kokeilemista voidaan pitää myös positiivisena: se viestii tytön uskalluksesta kokeilla uutta.

Tupakkateollisuus pyrkii houkuttelemaan tyttöjä nuuskan käyttäjiksi tuomalla markkinoille uusia, tyttöihin vetoavia nuuskatuotteita.

Sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen

Nuoret kokevat nuuskan käytön sopivan tilanteeseen kuin tilanteeseen. Nuuskaa on kätevä käyttää sisällä tai vaikkapa mopolla ajaessa. Koska nuuskaa ei näe eikä haista yhtä helposti kuin tupakointia, sitä on helpompi käyttää salaa kotona ja koulussa oppitunneilla.

Nuuskan käyttöä pidetään hyväksyttävämpänä kuin tupakointia. Nuuskan käyttö on huomaamatonta, jolloin aikuisten on vaikeampi havaita sitä. Nuuskan käyttöön ei myöskään ole aina vielä tehty selkeitä sääntöjä, jolloin aikuisten on vaikea puuttua siihen. Mielikuvaa nuuskan käytön hyväksyttävyyttä lisää myös se, että se ei aiheuta muille haittaa kuten tupakointi.

Haittoja ei tunneta

Nuoret eivät ole tietoisia nuuskan käytön haitoista. Nuuskan käyttö mielletään tupakointia vaarattomammaksi. Lisäksi nuuskasta ajatellaan saatavan nikotiinia ikään kuin paremmassa muodossa kuin tupakasta.

Nuorten urheilijoiden tietämys nuuskan haittavaikutuksista urheilusuoritukselle ja terveydelle on yleensä puutteellinen. Monet urheilijat eivät tiedä nuuskan heikentävän suorituskykyä, hidastavan hermoston toimintaa ja refleksejä, heikentävän lihasvoimaa ja -kestävyyttä, pienentävän lihasmassaa, lisäävän vammautumisriskiä liikunnassa sekä hidastavan vammoista toipumista ja lihasten palautumista.

Nuuskan ja tupakan yhteiskäyttö

Nuuskan käyttö ja tupakointi linkittyvät ja limittyvät joillakin nuorilla. Nuuskaa käyttävät nuoret saattavat polttaa tupakkaa esimerkiksi juhliessa tai silloin, kun nuuskaa ei ole saatavilla. Toisaalta taas tupakoivat nuoret saattavat käyttää nuuskaa silloin, kun tupakointi ei ole mahdollista tai nuuskaa on saatavilla.

Yhteiskäytöllä voi myös maksimoida nikotiinin saannin. Nuori voi esimerkiksi oppitunneilla käyttää nuuskaa, mutta välituntisin polttaa tupakkaa. Yhden tupakkatuotteen käyttö näyttäisi johtavan helposti myös muiden tupakkatuotteiden käyttöön tai niiden kokeiluun. Tätä selittää mm. nuoren nikotiiniriippuvuus sekä yleisesti hyväksyvä asenne tupakkatuotteiden käyttöön.

Lähteet:

Venäläinen, J., Fonselius, R. & Salminen, P. (2019). Nuuska nuorten urheilijoiden arjessa. Selvitys nuuskan välittämisestä ja nuuskaan liittyvistä asenteista joukkueurheilun toimintaympäristössä. Suomen Syöpäyhdistyksen tilaustutkimus.

Piispa, Mikko. (2018). Nuuska ja nuoret – laadullinen selvitys nuorten nuuskan käytöstä ja hankintatavoista. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Salomäki, Sanna-Mari & Tuisku, Johanna. (2013). Nuuska nuorten maailmassa.  Nuorten käsityksiä ja kokemuksia nuuskasta ja nuuskan käytöstä. Suomen Syöpäyhdistyksen tilaustutkimus.

Salomäki, Sanna-Mari & Tuisku, Johanna. (2011). Hei me päihdytään. Suomen Syöpäyhdistyksen tilaustutkimus.