Tehtävät / Lukio

Lapsityövoiman käyttö tupakkateollisuudessa

Tavoite

Opiskelijat saavat käsityksen lapsityövoiman käytöstä tupakkateollisuudessa sekä ymmärtävät, millaisia haittavaikutuksia sillä on lasten terveyteen.

Toteutus

Opiskelijat katsovat videon Child Labour In The US Tobacco Industry (Marcus Bleasdale, Vimeo) kohdan 0.00-5.50.

Opiskelijat tutustuvat myös lapsityövoiman käyttöä kuvaavaan infograafiin.

Opiskelijat keskustelevat yhdessä, millaisia ajatuksia materiaalit herättivät sekä kokoavat taululle, millaisia vaikutuksia tupakkaviljelmillä työskentelyllä on lasten ja nuorten elämään. Opiskelijat pohtivat yhdessä myös sitä, millä keinoin tilanteeseen voitaisiin vaikuttaa.


Katso myös

Tehtävät / Lukio