Tietopaketit

Kodin vaikutus tupakkatuotteiden käyttöön

Kotona luodaan pohja lapsen elintavoille. Vanhempien asenteet, kiellot ja oma esimerkki vaikuttavat voimakkaasti lasten ja nuorten tupakkatuotteiden käyttöön ja niihin liittyviin asenteisiin. Vanhempien tupakkatuotteiden käyttö lisää lapsen riskiä aloittaa tupakointi tai nuuskaaminen. .Kuitenkin osa tupakoivien vanhempien lapsista kokee, etteivät halua tehdä samaa virhettä kuin vanhempansa.

Vanhemmat

Vanhemmat toimivat tupakointikäyttäytymisessä roolimalleina. Nuoret oppivat tupakoinnin vanhemmiltaan mallioppimisen kautta. Suurin osa tupakkatuotteita käyttävien lasten ja nuorten vanhemmista myös käyttää tuotteita. Lapsilla, joiden vanhemmat tupakoivat, on usein myönteisempi kuva tupakonnista eivätkä he ole yhtä tietoisia tupakoinnin terveyshaitoista ja sen aiheuttamasta riippuvuudesta kuin sellaiset lapset, joiden vanhemmat eivät tupakoi.

Vanhempien kielteinen suhtautuminen tupakkatuotteisiin suojaa lasta niiden käytön aloittamiselta, vaikka vanhempi itse käyttäisikin tuotteita. Toisin sanoen tupakkatuotteita käyttävän vanhemman kannattaa pyrkiä lopettamaan tai ainakin kertomaan selvästi, ettei hyväksy lapsen tupakkatuotteiden käyttöä.

Vanhempien tuki on merkittävä tupakoinnilta suojaava tekijä. Tärkeitä tekijöitä ovat emotionaalinen tuki, läheisyys ja vuorovaikutus. Tupakoinnilta suojaa myös vanhempien odotukset hyvästä käytöksestä, valvonta ja osallistuminen lasten ja nuorten elämään.

Mitä löyhempi suhtautuminen vanhemmilla on nuoren tupakkatuotteiden käyttöön, sitä todennäköisemmin se jatkuu. Vanhempien on tärkeä ottaa tupakkatuotteiden käyttö puheeksi nuoren kanssa ja tukea häntä käytön lopettamisessa. Nuorta suojaa tupakoinnilta lisäksi se, että hän välttää muiden päihteiden käyttöä ja osallistuu kouluajan ulkopuoliseen toimintaan, kuten urheiluharrastuksiin.

On tärkeää, että kaikki lapsen elämään kuuluvat tahot, kuten koti, koulu ja harrastuspiiri, toimivat yhdessä ja johdonmukaisesti tupakkatuotteiden käytön ehkäisemiseksi. Koulun ja vanhempien yhteistyöllä lapselle saadaan luotua turvallinen kasvuympäristö. Myös koululaisten vanhempien hyvä vuorovaikutus suojelee lasta. Koulu voi edesauttaa vanhempien tutustumista toisiinsa ja yhteishengen luomista järjestämällä yhdessäoloa perheiden kesken.

Lähteet

Loke & Wong. 2010.

Piispa, Mikko. 2017. Sammuuko savuke, nouseeko nuuska? Tutkimus yläkouluikäisten tupakkatuotteisiin liittyvistä mielikuvista ja kokemuksista. Nuorisotutkimusverkosto.

Simantow, E., Schoen, C. & Klein, J.D. 2000. Health-compromising behaviors: Why do adolescents Smoke or Drink? Identifying Underlying Risk and Protective Factors. Arch Pediatr Adolesc Med 154 (10), 1025-1033. Doi:10.1001/archpedi.154.10.1025