Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu

Juliste: Nuorten muuttuvat tupakointitavat

Tavoite

Ymmärtää suomalaisnuorten tupakointia, nuuskaamista ja sähkötupakan käyttöä ennen ja nyt tarkastelemalla kouluterveyskyselyiden tuloksia.

Toteutus

Oppilaat perehtyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla Kouluterveyskyselyyn (2017) ja sen nuorten nikotiinituotteiden käyttöä koskeviin tuloksiin. Oppilaat tutustuvat myös aiempien vuosien kyselyihin.

Oppilaat suunnittelevat julisteen tupakkatuotteiden käytöstä tällä hetkellä. Juliste voi myös esittää tupakkatuotteiden
käyttötapojen muutosta.

Oppilaat pohtivat, miksi tupakkatuotteiden käyttö suomalaisnuorten keskuudessa on juuri sellaista kuin se kyselyn mukaan on. Miten tähän on päädytty? Mitkä asiat vaikuttavat nuorten valintoihin?

Julisteet voidaan laitaa esille koulun tiloihin.


Katso myös

Tehtävät / Yläkoulu