Tehtävät / Alakoulu

Ilmaiset ilmapallot -tarina

Tavoite

Vahvistaa oppilaiden kykyä sanoa ei kiitos. Oppilas oppii näkemään, millaiset asiat sosiaalisessa ympäristössä vaikuttavat hänen päätöksen tekoonsa.

Toteutus

Opettaja lukee oppilaille Ilmaiset ilmapallot -tarinan (pdf). Opettaja pohtii oppilaiden kanssa, kuka oli tarinan päähenkilö, mikä oli päähenkilön päämäärä, ketkä olivat päähenkilön auttajia ja ketkä vastustajia.

Oppilaat suunnittelevat tämän rakenteen avulla oman tarinansa ja esittävät tarinan esimerkiksi näytelmän, keppinukke-esityksen, sarjakuvan tai animaation muodossa.

Luokka katsoo esitykset yhdessä ja arvioi, miten jokaiseen esitykseen oli onnistuttu rakentamaan ongelma ja miten ongelma ratkesi.