Tehtävät / Alakoulu

Hyvää mieltä

Tavoite

Oppia huomaamaan arjen pienet asiat, jotka tuottavat iloa ja saavat hyvälle mielelle. Tukea positiivista suhtautumista elämään ja omaan itseensä sekä vahvistaa oman elämän ja itsensä arvostusta. Oppia tekemään, analysoimaan ja raportoimaan havaintoja.

Toteutus

Oppilaat havainnoivat ja tarkkailevat viikon tai päivän ajan omaa arkeaan ja kirjaavat omassa elämässä tapahtuvia mukavia asioita. Mitkä asiat tekivät minut iloiseksi? Mistä asioista minulle tuli hyvä mieli? Oppilas kirjoittaa tai piirtää havainnot muistiinpanovihkoon tai tallentaa muulla tavoin. Luokka kokoaa tulokset oppitunnilla hyvän mielen tauluksi ja analysoi, millaiset asiat useimmiten tuottavat hyvää mieltä.


Katso myös

Tehtävät / Alakoulu