Tehtävät / Yläkoulu

Hyödynnä Fressis-lehteä: Nuuska ja tupakka

Fressis-lehden, Fressis.fi-sivuston ja NikEdu.fi-sivuston sisältöjen käyttöönottoa ja hyödyntämistä helpottamaan on laadittu kolme valmista tuntiehdotusta (esim. 7.–9. luokkien opetuksessa ja toisella asteella): Hyvinvointi- ja arkirytmi-tunti, Seksuaalinen hyvinvointi-tunti ja tällä sivulla oleva Nuuska ja tupakka-tunti.

Tuntien sisältämiä tehtäviä on mahdollista tehdä luokkatasoista riippumatta ja erilaisissa opetus- ja ryhmätilanteissa. Tehtävien kautta kehitetään oppilaiden ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, medialukutaitoa, osallistumista ja vaikuttamista omassa kouluyhteisössä, sekä toimimista terveyttä ja turvallisuutta edistävällä tavalla.

Valitse ryhmällesi sopiva valmis vaihtoehto tai sekoittele tuntiehdotuksista ja Fressiksen tarjolla olevista tehtävistä mieluinen kokonaisuus tunnillesi. Sivut pohjaavat tutkittuun ja turvalliseen tietoon ja asiantuntemukseen.

Oppilas tai pienryhmä tarvitsee tehtävien tekemiseen Fressis-lehden, älypuhelimen, tietokoneen tai tabletin.

 

Nuuska ja tupakka -tunti

Tehtävä 1.

Lue Fressis-lehden artikkeli, “Suurin osa ei nuuskaa”, sivuilta 14 -15 ja etsi oikeat vastaukset oheiseen testiin. Zef-työkalulla toteutetun testin voit avata myös omassa osoitteessaan.


Tehtävä 2.

Tutustu Miikan tositarinaan sivulla 20. Pohtikaa yksin tai pienryhmässä:

  • Voisiko näin tapahtua sinun ystävällesi?
  • Mitkä olivat mielestänne kolme tärkeintä oivallusta hänen tarinassaan?

Tehtävä 3.

Katsokaa oheinen Fressiksen lyhytvideo (0:24 min) Näin tunnistat nikotiiniriippuvuuden.

Listaa paperille videon sekä Fressis.fi nikotiiniriippuvuuden tietopankki -sivujen avulla esimerkkejä nikotiiniriippuvuuden merkeistä tupakoijilla:

  • Fyysinen riippuvuus…
  • Psyykkinen riippuvuus…
  • Sosiaalinen riippuvuus…

Tehtävä 4.

Vastaa Fressis.fi:ssä oleviin nikotiiniriippuvuustesteihin oman tarpeesi mukaan.

Jos et itse tarvitse mitään näistä testeistä, voit suoraan siirtyä vastaamaan muutamalla lauseelle seuraavaan kysymykseen:

Miksi testin tekeminen voi olla nikotiinin käyttäjälle hyväksi?

Tehtävä 5.

Tutustu Nikedun artikkeliin nuorten nuuskan käytöstä. Keskustelkaa vierustoverin tai parisi kanssa lukemastanne tekstistä.

  • Mitä jo tiesit?
  • Mikä oli uutta?
  • Miksi tupakointi on vähentynyt mutta nuuskaaminen lisääntynyt nuorten keskuudessa?

Bonustehtävä

Jos aikaa jää voitte nyt siirtyä vierustoverin kanssa keskustelemaan yhdessä tehtävämonisteen vastauksista tai tutustua lisää lehden sisältöön.

Antakaa palautetta lehdestä!

Muistathan mahdollisuuden tutustua lisää Fressis-lehden tai nettisivuston sisältöihin myös omalla ajalla.