Tehtävät / Yläkoulu

Hyödynnä Fressis-lehteä: Hyvinvointi ja arkirytmi

Fressis-lehden, Fressis.fi-sivuston ja NikEdu.fi-sivuston sisältöjen käyttöönottoa ja hyödyntämistä helpottamaan on laadittu kolme valmista tuntiehdotusta (esim. 7.–9. luokkien opetuksessa ja toisella asteella): Nuuska ja tupakka-tunti, Seksuaalinen hyvinvointi-tunti ja tällä sivulla oleva Hyvinvointi ja arkirytmi-tunti

Tuntien sisältämiä tehtäviä on mahdollista tehdä luokkatasoista riippumatta ja erilaisissa opetus- ja ryhmätilanteissa. Tehtävien kautta kehitetään oppilaiden ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, medialukutaitoa, osallistumista ja vaikuttamista omassa kouluyhteisössä, sekä toimimista terveyttä ja turvallisuutta edistävällä tavalla.

Valitse ryhmällesi sopiva valmis vaihtoehto tai sekoittele tuntiehdotuksista ja Fressiksen tarjolla olevista tehtävistä mieluinen kokonaisuus tunnillesi. Sivut pohjaavat tutkittuun ja turvalliseen tietoon ja asiantuntemukseen.

Oppilas tai pienryhmä tarvitsee tehtävien tekemiseen Fressis-lehden, älypuhelimen, tietokoneen tai tabletin.

 

Hyvinvointi ja arkirytmi-tunti

Tehtävä 1.

Kirjatkaa kuusi asiaa, jotka tuovat hyvinvointia ja rytmiä nuoren elämään. Vinkkejä löydät esim. Fressiksen tietopankista.

Tehtävä 2.

Tunne- sekä vuorovaikutustaitoja tarvitaan ihmissuhteiden ylläpitämiseksi. Nämä taidot ovat siten keskeisiä myös mielenterveyden kannalta. Vuorovaikutustyylejä ja -taitoja opetellaan elämän varrella muiden ihmisten kanssa. Taitojen oppimisessa myös esimerkin voima on merkittävä. Vuorovaikutustaidot ovat nimensä mukaisesti taitoja, joita voi harjoitella ja kehittää koko elämän ajan. On myös hyvä muistaa, että persoonallisuus ja temperamentti sekä vuorovaikutustaidot ovat eri asioita.

Omia vuorovaikutustaitoja kannattaa välillä pysähtyä arvioimaan. Omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen on avain vuorovaikutuksen mestariksi kehittymiseen! Tämän koonnin ja lisää aiheesta löydät Fressiksen Mieli-tietopankista.

Vastaa lyhyesti vuorovaikutustaito-kysymyksiin:

  • Millaiset taidot ovat esimerkiksi koulussa erityisen tärkeitä?
  • Entä vapaa-ajalla?
  • Miten tervehdin toisia?
  • Millainen on hyvä ryhmä?
  • Kenelle tutulle aikuiselle antaisit pisteitä hyvänä esimerkkinä olemisesta?

Tehtävä 3.

Tutustukaa oheiseen videoon, Minä ja muut – Vinkkejä aitoon läsnäoloon (0:31s).

  • Mitkä vinkeistä ovat sinulle tai ryhmällesi helppoja?
  • Mitä voisit itse harjoitella lisää?

Tehtävä 4.

Tee tehtävä; Oletko hyvä kuuntelija Fressis-lehden sivulta 22. Lue vastauksesi.

Pohdi vierustoverin tai pienryhmäsi kanssa, miksi kuuntelemisen taito on tärkeää?

Valitse kolme tärkeintä esille tullutta asiaa. Kerätkää luokan taululle kaikkien ryhmien tärkeimmät asiat. Tunnin lopussa opettajan kanssa voidaan käydä läpi luokan vastauksia.

Tehtävä 5.

Lue Mistä kaverit riitelevät, artikkeli Fressis-lehden sivuilla 24-27.

Fressiksen raati pohtii artikkelissa haastavia kysymyksiä. Vastatkaa yksin tai yhdessä alla oleviin kysymyksiin ryhmänne ajatuksia. Apua saatte myös Fressiksen Mieli-tietopankista.

  • Mitä varten kavereita tarvitaan?
  • Millaiset asiat voivat rikkoa luottamuksen?
  • Miksi joitakin kiusataan?

Tehtävä 6.

Lukekaa yhdessä Fressis-lehden artikkeli, 5 askelta – toimi näin, jos joku kiusaa somessa, sivulta 9.

Mieti kolme neuvoa, jotka antaisit itseäsi nuoremmalle somen käyttöön.

Bonustehtävä

Jos aikaa jää voitte nyt siirtyä vierustoverin kanssa keskustelemaan yhdessä tehtävämonisteen vastauksista tai tutustua lisää lehden sisältöön.

Antakaa palautetta lehdestä!

Muistathan mahdollisuus tutustua lisää Fressis-lehden tai nettisivuston sisältöön omalla ajalla.