Tehtävät / Alakoulu

Hahmon koodaus

Tavoite

Oppia terveellisen elämäntavan perusteita. Vahvistaa oppilaiden taitoa linkittää oppimansa tieto omaan elämäänsä. Oppilas oppii havaitsemaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön liittyviä terveydelle haitallisia tekijöitä.

Toteutus

Luokka kartoittaa yhdessä ennakkotietonsa terveyteen vaikuttavista seikoista. Millaiset myönteiset asiat tukevat terveyttä; antavat energiaa päivään, hyvän mielen, auttavat kasvamaan jne.? Millaiset asiat eivät tee hyvää terveydelle; mistä tulee väsynyt olo/huono olo, milloin ei jaksa päivän puuhissa jne.? Oppilaat voivat jutella yhdessä tai kirjata asioita ylös parin kanssa.

Oppilaat selvittävät ravintoon, lepoon, hygieniaan, ystävyyssuhteisiin, liikuntaan ja muuhun harrastamiseen liittyviä asioita ja pohtivat niiden vaikutuksia ihmisen hyvinvoinnille. Oppilaat voivat jakautua asiantuntijaryhmiin, ja jokainen ryhmä selvittää tietoa yhdestä asiasta.

Asiantuntijat opettavat toisilleen oppimansa asiat. Tämän jälkeen jokainen ryhmä pohtii, millaisilla valinnoilla ihmiset voivat vaikuttaa terveyteensä negatiivisesti esim. tupakkatuotteiden käyttö.

Oppilaat jatkavat tehtävää koodaamalla ryhmissä/pareittain hahmon tai piirtämällä hahmon ja pelilaudan.

Hahmon koodaus

Oppilaat keksivät itselleen hahmon, joka haluaa elää terveellisesti. Hahmo kulkee terveysreitillä ja tekee valintoja. Hahmolle voidaan rakentaa terveyspolku ja hahmo koodataan kulkemaan polkua pitkin. Hahmo välttää polullaan terveyttä uhkaavat vaarat.

Hahmon piirtäminen ja pelilaudan suunnittelu

Oppilaat keksivät itselleen hahmon, joka haluaa elää terveellisesti. Tämän jälkeen oppilaat suunnittelevat ryhmissä pelin ja siihen pelilaudan. Pelin ideana on se, että hahmot kulkevat pelilaudan reittiä pitkin ja yrittävät välttää terveyttä uhkaavat vaarat. Terveyttä tukevista asioista (ravinto, lepo, hygienia, ystävyyssuhteet, liikunta/harrastaminen) hahmot saavat lisää pisteitä.

Ryhmät pelaavat toistensa suunnittelemia pelejä ja yrittävät selvitä maaliin välttäen terveysvaarat.


Katso myös

Tehtävät / Alakoulu
Tehtävät / Alakoulu