Tehtävät / Yläkoulu

Hyödynnä Fressis-lehteä: Seksuaalinen hyvinvointi

Fressis-lehden, Fressis.fi-sivuston ja NikEdu.fi-sivuston sisältöjen käyttöönottoa ja hyödyntämistä helpottamaan on laadittu kolme valmista tuntiehdotusta (esim. 7.–9. luokille ja toisella asteella): Nuuska ja tupakka-tunti, Hyvinvointi ja arkirytmi-tunti ja tällä sivulla oleva Seksuaalinen hyvinvointi-tunti.

Tuntien sisältämiä tehtäviä on mahdollista tehdä luokkatasoista riippumatta ja erilaisissa opetus- ja ryhmätilanteissa. Tehtävien kautta kehitetään oppilaiden ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, medialukutaitoa, osallistumista ja vaikuttamista omassa kouluyhteisössä, sekä toimimista terveyttä ja turvallisuutta edistävällä tavalla.

Valitse ryhmällesi sopiva valmis vaihtoehto tai sekoittele tuntiehdotuksista ja Fressiksen tarjolla olevista tehtävistä mieluinen kokonaisuus tunnillesi. Sivut pohjaavat tutkittuun ja turvalliseen tietoon ja asiantuntemukseen.

Oppilas tai pienryhmä tarvitsee tehtävien tekemiseen Fressis-lehden, älypuhelimen, tietokoneen tai tabletin.

 

Seksuaalinen hyvinvointi-tunti

Tehtävä 1.

Seksi on toimintaa, joka tuottaa nautintoa ja hyvää oloa. Myös seksi liittyy terveyteen. Omasta seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä on pidettävä huoli samalla tavalla kuin muistakin hyvinvoinnin ja terveyden osa-alueista, kuten esimerkiksi ravinto, liikunta, uni ja mielenterveys. Fressis.fi:n Seksi-tietopankissa on tietoa seksistä, seksuaaliterveydestä ja itsestä huolehtimisesta.

Lue artikkeli Fressis -lehden sivulta 6, Pitäisikö antaa hyväillä ja pussata?

Vastatkaa yhdessä keskustellen alla oleviin kysymyksiin. 

  • Milloin seksuaaliset teot ovat ok? 
  • Milloin saa kieltäytyä?
  • Mitä tarkoittaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaava teko? 
  • “Hyvä ohjenuora on, että jaa itsestäsi vain sellaisia kuvia, joita voisit lähettää omalle äidillesi.” pohtikaa yhdessä mitä tämä lause tarkoittaa?

Lisää vinkkejä pohdintaan saatte kun luette turvarajoista digimaailmassa.

Tehtävä 2.

Tarkastele Kysy asiantuntijalta-palstan seksi-aiheisia kysymyksiä. Etsi 1-3 kysymystä palstalta, johon kirjoitat oman vastauksen. Voit hyödyntää muita palstan vastauksia ja Seksi-tietopankkia. Tavoitteena on, että kysyjän olo helpottuu ja hän tulee kuulluksi. Jakakaa vierustoverille oma vastauksenne tai ryhmänne vastaus.

Tehtävä 3.

Tutustu Ystävyys syveni rakkaudeksi, lehden artikkeliin, sivulla 18-19. Keskustelkaa vierustoverin/parisi kanssa lukemastanne tekstistä.

  • Milloin Salla aavisti tulevan?
  • Mikä oli ystävyyden merkitys?
  • Miksi luottamus on tärkeää?

Pohtikaa yhdessä missä kaikkialla voi tavata seurustelukumppanin ja kirjatkaa vähintään kolme?

Bonustehtävä

Jos aikaa jää voitte nyt siirtyä vierustoverin kanssa keskustelemaan yhdessä tehtävämonisteen vastauksista tai tutustua lisää lehden sisältöön.

Antakaa palautetta lehdestä!